Kennisbank - Appels

Eerste resultaten demo met Regalis Plus bij Elstar

Eerste resultaten demo met Regalis Plus bij Elstar29 maart 2019: In 2018 is bij Elstar PCP een driejarige demo aangelegd met Regalis Plus. Dit in opdracht van BASF. Het doel hiervan was na te gaan wat bij Elstar de effecten en mogelijkheden van Regalis Plus zijn, al dan niet in combinatie met een korte snoei.

Lees meer

Demo onderstammen Magic Star

Artikel van Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk

Magic Star20 december 2018:  In september 2018 hebben Vogelaar Vredehof, Albert Heijn en Fresh Forward de aftrap gegeven voor de exclusieve samenwerking rond Magic Star. Op de Proeftuin is afgelopen jaren reeds behoorlijk ervaring met dit ras opgedaan. Als Proeftuin vinden we het belangrijk bij nieuwe rassen in een zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk ervaringen op te doen en die te delen. Een geslaagde teelt is immers de basis voor een geslaagde introductie. Magic Star is van nature een vrij zwakke groeier. Daarom is vanaf 2015 een demo perceel geplant met 7 verschillende onderstammen en/of tussenstammen combinaties. Geplant zijn : G.11, G16, M.9, M.9 met tussenstam Santana, M.9 met tussenstam Golden Delicous, RN 29 en M.26.

Bij voldoende boomvolume en een goede groei en vitaliteit werden hele goede producties behaald.

Lees meer na login 

Lees meer

Magnumbomen

Artikel van Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk

Magnumbomen30 november 2018: Bij het blok met de 2-D systemen ligt voor Elstar ook nog een vergelijking van bibaum, Magnumboom en knipboom. Deze vergelijking is voorjaar 2017 geplant en sluit aan bij de vergelijking die bij Kanzi heeft plaatsgevonden. Uit deze demo kwam dat bij Kanzi de hogere investering die geldt voor de Magnumbomen eenvoudig terugverdiend konden worden door de hogere productie in de eerste jaren.

Lees meer na login 

Lees meer

Leerlingen HPC Zetten beoordelen smaak en uiterlijk 4 nieuwe appelkruisingen

9 februari 2018: Jaarlijks komen wereldwijd nieuwe appelkruisingen beschikbaar uit veredelingsprogramma’s. Binnen het appel, cultuur & gebruikswaarde onderzoek (CGO), vindt de eerste selectie plaats van appelrassen ten behoeve van vernieuwing en verbetering van het toekomstig appel assortiment voor de consument. Hiervoor wordt het enthout van een kruising geïmporteerd, worden vervolgs bomen opgekweekt en getoetst onder Nederlandse klimaatcondities. Het onderzoek beoogt nieuwe, productieve, smaakvolle en goed bewaarbare appelrassen die met een minimum aan gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden geproduceerd, in beeld te brengen voor de Nederlandse fruitteeltsector. Daarbij is de smaakvoorkeur van de jonge toekomstige consument als specifieke doelgroep, van groot belang voor zorgvuldige en succesvolle marktintroducties. 

Klik hier voor een uitgebreide toelichting en een overzicht van de resultaten.

Lees meer

Bezoekers open dag 2018 beoordelen smaak en uiterlijk van vier nieuwe zomerappels

Open dag Proeftuin Randwijk 2018 stand WUR OT beoordeling appelrassen uiterlijk foto Arjan de Bruine 1Artikel van Marc Ravesloot, WUR
 
16 augustus 2018: Jaarlijks komen wereldwijd nieuwe appelkruisingen beschikbaar uit veredelingsprogramma’s. Binnen het cultuur & gebruikswaarde onderzoek (CGO) vindt de eerste selectie plaats van appelrassen ten behoeve van vernieuwing en verbetering van het toekomstig assortiment. Hiervoor wordt het enthout van een kruising geïmporteerd, worden bomen opgekweekt en vervolgens getoetst onder Nederlandse klimaatcondities. 

Lees meer

Resultaten meerjarige demo Regalis Plus Elstar

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Demo Regalis22 februari 2018: Regalis is al een tiental jaren toegelaten in de appel- en perenteelt als groeiremmer. Voorjaar 2015 kwam een nieuwe formulering op de markt, Regalis Plus. In opdracht van BASF is op de Proeftuin in 2015 een driejarige demo gestart om de werking van Regalis Plus te demonstreren op Conference en Elstar.

Lees meer (na login)

Lees meer

Resultaten productie bio perceel Natyra 2017

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Natyra perceel22 februari 2018: 2017 was het tweede productiejaar van het bioperceel met Natyra en Santana (als bestuiver). In het eerste productiejaar 2016 lag de productie van de Natyra gemiddeld op ruim 4,6 kg/boom (ca. 18 ton/ha). De bloei was in in 2017 weer heel goed. De productie lag in 2017 gemiddeld op 9,6 kg/boom (37 ton/ha). Er lagen in 2017 ook enkele demo’s op dit perceel, o.a. overkapping met regenkappennet (Howitec) en een drachtniveau demo

Lees meer (na login)

Lees meer

Resultaten demo Jonagoldmutanten

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Foto 4 demo Jonagoldmutanten26 januari 2018: Afgelopen jaar gaf de demo met 9 Jonagoldmutanten op de Proeftuin een mooi productie. Er kwamen duidelijke verschillen in rijptijd, kleuring, vruchtmaat en productie naar voren.

Lees meer (na login)

Lees meer

CGO Smaaktoets appel

Artikel van: Marc Ravesloot & Alma van der Heiden (WUR)

Foto 4 demo Jonagoldmutanten26 januari 2018: Op de fruitteeltvakbeurs werd een vijftal nieuwe appelkruisingen, nog onder nummer, uit het 1ste fase CGO programma ter beoordeling voorgelegd aan bezoekers. Deze vijf rassen werden vergeleken met een standaard ‘referentie’ ras. Alle vruchten waren vanaf de oogst (half september tot eerste week oktober) bewaard bij 1°C onder normale, niet speciale gascondities. De vijf rassen werden voor deze beursdagen geselecteerd vanwege het gave uiterlijk en de geringe kwaliteitsachteruitgang tijdens de bewaring. Bezoekers mochten de rassen zowel op smaak als op het uiterlijk beoordelen. 

Lees meer (na login)

Lees meer

Resultaten demoperceel Honeycrisp

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

21 december 2017: In 2014 is op de proeftuin een demoblokje geplant met Honeycrisp. Dit in opdracht van het Franse bedrijf Pomanjou International, die de rechten voor Europa van dit interessante Amerikaanse appelras heeft. We krijgen positieve feedback over onze geleverde Honeycrisp en de bomen blijken weinig gevoelig voor vruchtboomkanker, maar er zijn wel een aantal belangrijke aandachtspunten in teelt en bewaring.

Lees meer (na login)

Lees meer

Resultaten demo met Howitec Lumilys gronddoek bij Kanzi 2017

Op 15 augustus 2017 is op een rij Kanzi bomen op Proeftuin Randwijk een demo aangelegd met Lumilys gronddoek. Het betrof in 2014 geplante Magnumbomen van boomkwekerij Carolus (3,25 x 0,90 m) met een volle dracht. Bij de helft van de rij werd aan weerszijden dit reflectiedoek aangebracht en bij de andere helft niet. 

Het doel van de demo was om meer kleuring van de appels te verkrijgen en het aandeel eerste pluk te vergroten, met als resultaat een hogere pack-out door een groter aandeel beter gekleurde appels.

lees meer (na login)

Lees meer

Junami bij sleuventeelt naar 70 ton/ha en 75 mm

Artikel van: Rien van der Maas, Peter van Elk, diverse studenten, Wageningen University & Research

27 oktober 2017: Het sleuventeeltsysteem heeft ons in 2017 weer verbaasd. Ondanks het vele beregenen tegen nachtvorst tijdens de bloei, het slechte bloeiweer en wat verlies van bloemen door appelbloesemkever kon een hoge dracht worden gerealiseerd.

Lees meer (na inlog)

Lees meer

Resultaten demo Galamutanten

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

24 november 2017: De afgelopen jaren is er in Nederland een toenemende belangstelling voor het planten van Gala. Er zijn echter wel een aantal aandachtspunten. In dit artikel leest u de samenvatting resulaten van een demo Gala mutanten op de proeftuin. 

Lees meer (na login)

Lees meer

Resultaten demo plantmateriaal Kanzi

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

24 november 2017: Voorjaar 2014 is in opdracht van Boomkwekerij Carolus op Proeftuin Randwijk een demo met Kanzi geplant met verschillende boomtypen; te weten Magnumbomen, knipbomen en lichtere tussenstambomen. Het doel van deze demo was het vergelijken van 3 verschillende typen plantmateriaal op productie en gevoeligheid voor vruchtboomkanker.

Lees meer (na login)

Lees meer