Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Productieverschillen in 2D boomsystemen

2d28 oktober 2020: Op de Proeftuin worden sinds 2018 op een demoperceel verschillende 2D-boomsystemen vergeleken, met Elstar en Gala. Bij Elstar kwam ook dit jaar de Bibaum weer goed uit de bus. In zowel in het 1e als in het 2e productiejaar gaven deze bomen een hoge productie , met omgerekend 41 en 50 ton per ha.  Ook bij Gala gaven de Bibaumen goede productie’s maar hier werd  het hoge productieniveau van de spillen niet gehaald.

{show access="registered"}

Wanneer de Bibaumen geplant en opgekweekt werden in een dubbel guyotsysteem (met liggende leaders), waren de producties per boom wel goed, vooral bij Gala, maar vanwege de ruime benodigde plantafstand in de rij (1,6 m bij Gala of 1,8 m bij Elstar) bleef de productie in tonnen per hectare achter. Bij dit teeltsysteem zou echter een smallere rijafstand gehanteerd kunnen worden dan de 3 meter op dit perceel.

Internationaal staan de 2D multileader systemen volop in de belangstelling. Dit mede omdat deze boomvormen geschikter geacht worden voor mechanisering en robotisering  dan de traditionele spil. WUR doet op dit perceel hiernaar ook onderzoek. Komende jaren zal blijken wat de voor- en nadelen van de verschillende systemen zijn. Dit zowel op teelttechnisch vlak als ook uit het oogpunt van de mogelijkheden tot mechanisering en robotisering.

resultaten 2d

{/show}