Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Voorkómen verkaling bij Wellant

De resultaten van de proef om verkaling tegen te gaan bij Wellant door ontbladertijdstippen in de boomkwekerij.

{show access="registered"}

Verkaling wellant24 februari 2021: Najaar 2017 zijn bij boomkwekerij Fleuren proefsgewijs verschillende behandelingen qua tijdstippen van ontbladeren uitgevoerd. Deze bomen zijn voorjaar 2018 op de Proeftuin geplant. Na het planten bleek er verschil in bekleding te zijn. In 2019 en 2020 zijn bloei, groei en productie gevolgd. Wanneer en hoe in de kwekerij ontbladerd werd, bleek effect te hebben op de aanvangsproductie van Wellant in de boomgaard.

Klik hier voor de samenvatting

{/show}