Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

“Wat zoemt er op de proeftuin” Deel 1

28 mei 2019: De Nationale bijenstrategie is een breed gedragen initiatief om de populaties bestuivers in Nederland te behouden en te laten groeien. Ook op Proeftuin Randwijk zoemt het van de activiteiten om - naast de honingbij - ook de meer dan 350 soorten wilde bijen te behouden en zo mogelijk van de rode lijst te halen. In deze nieuwe rubriek berichten wij over wetenswaardigheden, actueel onderzoek of recente observaties in de proeftuin rond bestuiving en bestuivers.  Dit is deel 1 van deze nieuwe rubriek.  

{show access="registered"}

Hotel voor grondnestelende bijen
Veel bedreigde bijensoorten in Nederland nestelen onder de grond. Zij hebben dus geen baat bij een normaal bijenhotel, maar zoeken open stukjes bodem, liefst in de zon. In een proef kijken we momenteel of we deze bijen onderdak kunnen bieden middels verplaatsbare kistjes. Afgelopen zomer werden door onderzoekers van de WUR op een aantal bedrijven en ook op Proeftuin Randwijk fruitkisten geplaatst, gevuld met grond uit de boomgaard. Met behulp van piramidevallen, die boven de kisten worden geplaatst, kunnen wij bepalen, welke bijtjes afgelopen jaar in onze grondhotels genesteld hebben. Ze vliegen nu uit en komen dan in de verzamelbeker terecht.

Om vast te kunnen stellen in hoeverre de zwartstrook in de boomgaard als nestelhabitat gebruikt word, werden ook een aantal piramidevallen direct in de boomgaard geplaatst.

Foto’s: Dick Belgers, Jeroen Scheper en Henri Holster
20190528 compilatie grondnestelende bijen fotos

Roodgatje (Andrena haemorrhea)    Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) bij nestingang

Deze proef maakt deel uit van praktijknetwerk “Bestuivers in de Betuwse appelteelt”.
Klik hier voor meer informatie.
Klik hier voor een poster waarin deze informatie verkort is weergegeven. 

Dit is een artikel van Karin Winkler en Arjen de Groot (WUR) 

{/show}