Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

"Wat zoemt er op de proeftuin" Deel 4

30 augustus 2019:  Dit is alweer het vierde artikel in de reeks "wat zoemt er op de proeftuin".  In deze reeks vertelt onze partner WUR over alles wat met bijen en/of biodiversiteit te maken heeft. Deze keer over de helpdesk voor bestuivers. 

{show access="registered"}

Helpdesk voor bestuivers: ook de proeftuin kreeg advies op maat.
Hoe kan inrichting en beheer van Proeftuin Randwijk worden verbeterd voor wilde bijen? Met deze vraag klopten Karin Winkler (WUR Randwijk) en Jan Peeters (Fruitconsult) twee jaar geleden aan bij de helpdesk van het project kennisimpuls bestuivers. De helpdesk biedt advies op maat voor groenbeheer, het inrichten van een terrein en passende aanvullende maatregelen om wilde bestuivende insecten te bevorderen. Deze hebben naast voedselhabitat (bloemen met nectar en pollen) ook nestelplekken nodig.

Tijdens de rondgang op de proeftuin die daarop volgde werd snel duidelijk dat er al een aantal goede elementen aanwezig zijn. Zo staan er al gemengde hagen langs de westelijke Lingeoever en naast de druivenheuvel . Ook zijn er op verschillende plekken bloemenstroken ingezaaid.

Maar er werden ook belangrijke nieuwe impulsen gegeven: zo nestelen de meeste wilde bijen onder de grond. Door op de druivenheuvel voor open plekken in de begroeiing te zorgen kan zonder al te grote inspanning een reuze “nesteldijk” ontstaan. Ook het maaibeheer van de oprit werd onder de loep genomen: de kruidenrijke vegetatie werd dit jaar maar gedeeltelijk gemaaid en kon zo uitbundig in bloei komen. Het maaiadvies werd om praktische reden iets anders ingevuld: i.p.v. mei en september werd begin augustus gemaaid, om de grasstrook als parkeerplaats voor de vele belangstellende bezoekers van de open dag ter beschikking te kunnen stellen.

Het advies voor de proeftuin en vele andere locaties is na te lezen en te downloaden onder de helpdesk op de website groene gewasbescherming en bestuivers.   

Klik hier voor het advies dat Proeftuin Randwijk kreeg. 

Fotobijschrift: Bloeiende vegetatie langs de oprit naar Proeftuin Randwijk

{/show}