Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Perenbladvlobestrijding met Siltac

pbv29 maart 2019: Dit jaar vindt er vanuit de Proeftuin geen perenbladvloproef plaats op de eerste generatie perenbladvlo. De opties voor de eerste generatie blijven dezelfde als voorgaande jaren en er zijn geen grote openstaande kennisvragen meer aangaande de toegelaten producten. Er zal in samenwerking met de CAF wel een perenbladvloproef uitgevoerd worden op de 2 generatie.

{show access="registered"}

In deze proef zal de standaard strategie op basis van Movento/Batavia vergeleken worden of aangevuld worden met nieuwe opties. Eén van deze nieuwe opties is Siltac. Siltac werd in 2017 en 2018 reeds aan een uitvoerige evaluatie onderworpen. Zowel de efficiëntie alsook de toepassingsvoorwaarden werden nader bekeken. Siltac SF bleek een middel met mogelijkheden, maar enkel voor zij die bewust omgaan met de toepassing. Siltac biedt een extra correctie mogelijkheid in de perenbladvlobestrijding voor de zomer en na de pluk. Bij gebruik in april en begin mei gaf Siltac bij Conference fytotox.

{/show}
{show access="registered"} {/show}