Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Samenvatting demo Fulvic tegen meeldauw bij appel 2019

{show access="registered"}

27 september 2019: In opdracht van CLM is in 2019 op Proeftuin Randwijk een demonstratieproef uitgevoerd met PHC Fulvic 25 ter bestrijding van meeldauw. Doel was het nagaan van het effect van Fulvic bespuitingen op de bestrijding van meeldauw bij appel. 

De bestrijding van meeldauw bij appel in grondwaterbeschermingsgebieden is een knelpunt. Uit een demoproef schurftbestrijding van de CAF in 2018 leek  PHC Fulvic 25, naast effect op schurft, ook een effect te hebben op de bestrijding van meeldauw. PHC Fulvic 25 is een product dat vrijkomt bij de drinkwaterwinning en bevat 17% fulvine- en 3% huminezuur.

De proef lag in het biologisch perceel van de proeftuin. Dit perceel ligt in een grondwater-beschermingsgebied. Proefras was Santana, gevoelig voor meeldauw. Hoewel de proef is uitgevoerd in de biologische teelt, kunnen de resultaten ook doorgetrokken worden naar de gangbare teelt.

Conclusie: In deze proef in 2019 bij Santana gaf 1% Fulvic, 9x wekelijks gespoten, geen bestrijding van de meeldauwaantasting en evenmin een bestrijding van schurft.

Download hier het verslag van deze demo. 

{/show}