Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Schurftproef 2019: Met minder middel toch hetzelfde eindresultaat

 24 maart 2020: De tendens werd reeds ingezet met Delan Pro en Merplus: met minder middel éénzelfde en soms zelfs beter bestrijdingsresultaat.  De toevoeging van fosfiet aan captan en dithianon versterkt de werking van deze middelen tegen schurft.  Het resultaat is een efficiënte schurftbestrijding met een verminderde milieuimpact.

Fosfiet is niet de enige stof met deze eigenschappen en mogelijkheden. In de schurft proef van 2019 werden enkele andere opties geëvalueerd. Verder werd tevens het interval van de fosfiet behandelingen nader bekeken.

{show access="registered"}

In de voorgaande jaren werd zowel DelanPro als Merplus meermaals meegenomen in de schurftproef van de Proeftuin.  Ondanks het feit dat beide minder actieve stof (dithianon of captan) bevatten, scoorden deze middelen evenwaardig en soms zelfs beter dan de volle dosering van een Delan of Merpan/Malvin.  Voor Merplus werd in de proeven steeds uitgegaan van toepassingen met een minimum interval van 7 dagen.  Het definitieve etiket van Merplus vereist echter een minimum interval van 15 dagen en geen toepassingen met captan binnen deze 15 dagen.  Daarom werd in de proef van 2019 de afwisseling van Merplus en Delan DF geëvalueerd.  Het resultaat behaald met dit schema was gelijk aan de afwisseling Merpan en Delan DF.

Duits onderzoek heeft aangetoond dat ook met de uitvloeier Squall de dosis van schurftfungiciden kan verlaagd worden zonder verlies aan bestrijdingsefficiëntie.  In de Duitse proeven werd telkens gekeken naar het effect op één bepaald fungicide.  De ultieme praktijktest is Squall toevoegen aan een standaard schema dat verschillende types preventieve en curatieve middelen bevat.  Deze ultieme praktijktest was één van de objecten in de schurftproef van de Proeftuin in 2019.  Voor de proef werd gekozen om de dosis van alle fungiciden in het standaard schurftschema met 30% te verlagen en Squall toe te voegen.  Het eindresultaat was een 98,9 % bestrijding van schurft op de bladeren en 95,8 % bestrijding van vruchtschurft.  Dit object werd gefinancierd door het NFO in het kader van het project “geïntegreerde gewasbescherming strategieën”.

De 2 laatste opties die werden geëvalueerd in de schurftproef waren de inzet van het groene middel Vacciplant en het fysische beschermingsmiddel Siltac SF.  Opnieuw werd de dosis van het fungicide met 30% verlaagd (captan 1.2 kg/ha).  Het bestrijdingsresultaat behaald met deze 2 schema’s was net als bij Squall gelijk aan het preventieve schema met de volle dosering captan en dithianon.  Voor Vacciplant is dit een bevestiging van reeds eerder behaalde resultaten.  Siltac werd voor het eerst aan dergelijke test onderworpen. 

Op de proeftuin hebben we te maken met matige schurftdruk.  De schurftproef van 2019 toont aan dat in een situatie met een matige schurftdruk, een dosis verlaging mogelijk is wanneer fosfiet, Vacciplant of Squall worden toegevoegd aan de fungiciden.  De resultaten met Siltac zijn beloftevol, maar vragen om bevestiging. In 2020 wordt dit onderzoek verder gezet in de schurftproef van de Proeftuin.  Naast het herhalen van bepaalde objecten van 2019, worden ook een aantal andere nieuwe producten en strategiën getest op hun mogelijkheid om de milieu impact te verlagen.

Grafiek schurftaantasting

{/show}