Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Groeibeheersing & Kudos bij kers

20 december 2019: Dit jaar is op sterk groeiende Merchant bomen (Gisela 6) en Kordia (gisela 5) een demo uitgevoerd rondom groeibeheersing. Hierin is als belangrijk onderdeel de inzet van de groeiregulator Kudos meegenomen.  Naast de inzet van Kudos zijn ook wortelsnijden (1 -zijdig) en inzagen al dan niet in combinatie met Kudos in deze demo beproefd.

Kudos kan plaatsgewijs worden toegepast. Bij de Merchant zijn de gehele bomen gespoten. Bij de Kordia enkel de koppen omdat de groei zich met name hier concentreerde. In deze demo zijn ook de oogstgegevens bijgehouden. Kudos kan namelijk een positief effect hebben op het verminderen van rui, en daarmee zorgen voor een betere productie. De groei is vervolgens beoordeeld door een groeicijfer te geven. Dit is gedaan voor onderste en bovenste gedeelte van de boom.

De resultaten:

{show access="registered"}

2019 resultaten kers

Conclusie
Opvallend is te noemen is dat de werking van Kudos per ras sterk lijkt te verschillen. Op de Kordia is nauwelijks effect te zien van de Kudos toepassing(en). Terwijl de Merchant wel een werking laat zien, de groei was hier zichtbaar minder. Daarbij gaf de Kudos bij de Merchant ook een verbetering van de zetting. Overal waar Kudos was toegepast was eigenlijk een kleine plus te zien in de productie. Bij de Kordia was naast de groei ook geen effect op de oogst waarneembaar. Enkel leek het wortelsnijden iets kleinere vruchten te geven.

{/show}