Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Plantgatendemo Rode bes Rovada

25 oktober 2019:  In 2018 is bij Rovada een plantgatendemo aangeplant. De helft van deze demo is geplant in verse grond, en de andere helft is herinplant. Zo kan ook bekeken worden welke toevoeging het beste doet in herinplant en verse-grond situaties. De gebruikte producten zijn Vivimus, Substrado, Nov@ en Root en Shoot. Van de meeste producten zijn ook combinaties gemaakt.

Afgelopen jaar is de groei gemeten. Hierin bleken al flinke verschillen te zijn. Dit seizoen was de eerste productie. Navolgend leest u de resultaten hiervan.

{show access="registered"}

2019 Resultaten zettingsdemo productiesHet toevoegen van producten in het plantgat bleek zeker zin te hebben, bij verse grond werd tot 50% meer productie verkregen en bij herinplant tot 25% meer. Bij de meeste producten werd een productieverhogend effect verkregen. De werking van Nov@ lijkt ondanks de bladverbranding vorig jaar, toch nog een vrij goede werking te geven, zeker als het gecombineerd is met toevoegen van Vivimus of Substrado. Bij een herinplantsituatie lijkt Root & Shoot een goede aanvulling, zeker als je rekent dat dit eventueel nog gecombineerd kan worden met het planten in ½ Vivimus en ½ Substrado, waarmee ook veel effect in deze demo is verkregen. Dan kunnen de effecten mogelijk nog gestapeld worden. Komend jaar wordt demo verder gevolgd. Dan kan een uiteindelijke conclusie worden getrokken wat over de 3 jaar heen de beste toevoeging is.

Dit jaar zijn de bessen mooi doorontwikkeld, waarbij de verse grond duidelijk sterker blijft groeien dan de herinplant objecten. In een andere demo hadden we de herinplantstruiken wél en niet ontbloemd. De verwachting was dat de ontbloemde struiken duidelijk harder zouden groeien. Dit blijkt niet het geval; er is zelfs een lichte tendens dat de ontbloemde struiken minder hard groeien.

{/show}