Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Blauwe Bes plantgaten

20 december 2020: Dit jaar zijn op het Houtig Kleinfruit Centrum ook blauwe bessen geplant. Een demo gericht op aanslag van het gewas middels plantgatbehandelingen. Deze demo is uitgevoerd met het vroege ras Duke. Een tweetal van deze behandelingen zijn langzaam vrijkomende meststoffen van ICL en Mivema.
Een ander tweetal producten kunnen worden meegegeven met de fertigatie. Hierbij is de Koppert Natrugro-lijn gebruikt, dit is een schema van diverse plantversterkers. In deze demo zijn deze producten aangegoten. In de demo is een basisbemesting aangehouden, de producten zijn een toevoeging om het gewas beter aan te laten slaan. De groei is beoordeeld door een cijfer en een meting. De planten zijn in mei geplant en voor dit planttijdstip nog behoorlijk goed aangeslagen. De groei die is verkregen valt wel wat tegen.

Onderstaand zijn de objecten en resultaten te zien.

{show access="registered"}

2019 resultaten plantgat blauwe bes

Conclusie
Het object van ICL komt in deze demo het beste naar voren. Voordeel van ICL-tabletten is dat een beperkte hoeveelheid wortels direct bij de plant terecht komen. Zeker omdat de planten matig uit de pot wortelen is het een voordeel als de voeding direct bij de plant is. Dat verklaart mogelijk ook dat deze behandeling het meest effectief was. De demo wordt verder gevolgd de komende twee jaar. Hierbij zullen dan ook de opbrengsten in de resultaten worden opgenomen. De bemesting vindt de komende twee jaar op eenzelfde wijze plaats. Zo kunnen de effecten van de toevoegingen op de basisbemesting worden vastgesteld.

{/show}