Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Ervaringen met Hepta Eisen, Hepta Mangaan en Hepta Zink

29 maart 2019: In 2018 werden op de Proeftuin demo’s gedaan met de nieuwe vloeibare meststoffen Hepta Mangaan en Hepta Zink bij appel en met Hepta Eisen bij Conference. 

{show access="registered"}

Dit in opdracht van Lebosol / Vlamings. De producten werden zowel via de bodem als via bladbespuitingen toegepast. Met de bladbespuitingen werden goede resultaten behaald. De gehaltes aan ijzer, mangaan en zink in het blad werden duidelijk verbeterd. De middelen zijn vloeibaar, de oplosbaarheid is prima. Bovendien was positief dat de bespuitingen geen fytotox aan blad of vruchten gaven. De bodemtoepassingen gaven geen of slechts een zeer geringe verhoging van de gehaltes in het blad. Dit jaar zal Hepta Eisen wederom bij Conference beproefd worden, zowel in een bodemtoepassing als via bladbespuitingen.

{/show}