Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Ervaringen met Predasect house en oorworm

predasect house29 maart 2019: In 2017 heeft Proeftuin Randwijk een demo opgezet om het effect van Predasect House op de ontwikkeling van de oorwormenpopulatie in een nieuw ingeplant perenperceel te onderzoeken.

{show access="registered"}

Gezien het feit dat onderzoek en praktijkervaringen keer op keer bevestigen dat oorwormen de belangrijkste natuurlijke vijand vormen voor perenbladvlo, zal een teler alle mogelijke inspanningen moeten doen om de oorwormen populatie te stimuleren. Het uitbrengen van Predasect huisjes alleen bleek na 2 jaar geen verhoogd aantal oorwormen in de aanplant te brengen, hoewel oorwormen op een naastgelegen aanplant massaal aanwezig waren.  Predasect Huisjes kunnen mogelijk wel een toegevoegde waarde bieden door ze eerst in een aanplant met veel oorwormen ´vol´ te tanken met oorwormen en vervolgens uit te brengen in een nieuwe aanplant of een probleem aanplant.

Hieronder kunnen onze supporters en sponsoren de volledige demoresultaten downloaden.

{/show}
{show access="registered"} {/show}