Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Vruchtrotproef op peer

Vruchtrot31 juli 2020: In de bestrijding van vruchtrot is het belangrijk om tot een technisch sterke strategie te komen dat enerzijds in relatie met de historie van het perceel staat, maar anderzijds ook in de bepaling van de bewaarduur en wensen van de afnemer(s). Dit zijn complexe vraagstukken. Vraagstukken waar we voortdurende aan blijven werken. Dit is nodig omdat het middelenpakket onderhevig blijft aan veranderingen, maar ook heeft de praktijk de afgelopen jaren te maken gekregen met toenemende bovenwettelijke eisen. Een aspect dat niet verandert in de preventieve aanpak van vruchtrotbestrijding is tijdens de pluk het voorkomen van plukwondjes.

Diepgang in het onderzoek naar vruchtrotbestrijding is daarmee wel op zijn plaats. Daarom hebben CAF en FC afgelopen jaar besloten om dit thema gezamenlijk te omarmen om tot een interessante opzet voor een vruchtrotproef op peer (Conference) te komen. Dit heeft zich positief geuit in een grote proef van 25 objecten.

In deze proef werd nagenoeg in alle objecten captan t/m 29 dagen voor de oogst aan de basis gelegd. Vervolgens kan de onderverdeling gemaakt worden in het inzichtelijk maken qua mate van effectiviteit van verschillende:

  • Chemische sleutelproducten (o.a. Switch, Pomax, Bellis, Geox)?
  • Na oogst behandelingen (Dompelen en SmartFresh)?
  • Vergroening (in aanvulling op standaard schema’s of doorspuitschema’s)?
{show access="registered"}

Vorig jaar werd op 5 september de proef geplukt gevolgd door de verschillende na oogst behandelingen. De vruchten zijn vervolgens de lange bewaring in gegaan en zijn uiteindelijke half mei gesorteerd. Tijdens het gezamenlijk sorteren kwamen we al vrij snel tot de conclusie dat met een uitval percentage van 14% in onbehandeld de proef geslaagd is. Een aantal belangrijke conclusies zijn:

  • Alleen captan t/m 29 dagen voor de oogst is niet afdoende. Vervolgens maakt in deze proef het interessant welke toevoegingen aan dit schema het uitvalpercentage reduceert;
  • De dompeltoepassingen bleken duidelijk van toegevoegde waarde te zijn, zeker wanneer dit voorafgaat aan een chemische aanvulling in de laatste weken voor de oogst;
  • SmartFresh gaf een reductie in uitval;
  • Groene middelen waar de chemische sleutelproducten in het schema weg zijn gelaten gaven resultaat, maar onvoldoende om tot het gewenste resultaat te komen. Mogelijk kunnen deze middelen van toegevoegde waarde zijn als aanvulling op het bestaande schema.

Uit deze proef zijn interessante resultaten naar voren gekomen waarbij deels vragen bij zijn ontstaan. Op basis van het succes vorig jaar, hebben FC en CAF wederom besloten om gezamenlijk proef in de bestrijding van vruchtrot op peer op te starten. Het is ook dit jaar een grote proef geworden die inmiddels in het veld gaande is. Word vervolgd.

30-7-2020

Ferdy Tolhoek

CAF

{/show}