Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Prohexadion calcium na hagel

 hagel 4 mei op peer28 oktober 2020: Op 2 mei werd de Proeftuin getroffen door forse hagel. Gelukkig staat een groot deel van de appelaanplant onder hagelnet. De meeste Conference echter niet. De diverse Conference aanplanten waren zwaar verhageld, met veel doorslagen in de nog jonge vruchtjes. Na hagel ontstaat altijd weer een discussie over het gebruik van Prohexadione Calcium, omdat het middel onmiskenbaar de rui kan beperken, maar er ook wel ervaringen zijn dat  Prohexadione Ca de bloemknopvorming kan remmen. Er is echter ook de ervaring vanuit CAF/BASF dat bij een Regalis proef enkele jaren geleden, die verhageld was, de bloemknopvorming bij de Regalis objecten juist beter was. 

{show access="registered"}

Gezien deze verschillen in ervaringen, was dit een uitgelezen kans om de werking van Prohexadione Ca na hagel nog eens na te gaan. We hebben daarom op 4 mei, 2 dagen na de hagel, een proef gespoten met twee formuleringen van Prohexadione Ca (Regalis Plus en Middel X) en 2 doseringen (0,75 of 1,25 kg/ha). Het doel was enerzijds om nogmaals vast te stellen wat Prohexadione Ca op de rui/productie deed, maar bovenal om te kijken of het gebruik van Prohexadione Ca na hagel inderdaad de bloemknopvorming kan stimuleren.

Bij de oogst bleek dat de bespuiting met Prohexadion calcium inderdaad de rui heeft verminderd en daardoor de productie heeft verhoogd. De hogere dosering van 1,25 kg/ha was wat effectiever dan de lagere dosering van 0,75 kg. Regalis Plus had wat meer effect dan Middel X. Voordat we echter de eindconclusie kunnen trekken is het belangrijk te weten wat het effect is op de bloemknopvorming. Dit zullen we voorjaar 2021 tellen.

productie v haag

{/show}