Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Bezoekers open dag 2018 beoordelen de De smaak van Reine Victoria geteeld op verschillende onderstammen

Artikel van Marc Ravesloot e.a., WUR

Open dag 2018 Smaak Onderzoek Pruim16 augustus 2018: In de Nederlandse teelt van pruimen worden diverse ‘semi-dwarfing’ en ‘dwarfing’ onderstammen gebruikt. Onderstammen als VVA-1 en WUR S766 bieden nieuwe mogelijkheden de teelt verder te intensiveren. De vergroeide combinatie van onderstam en entras geeft een specifieke en unieke boom, die leidt tot verschillen in bijvoorbeeld oogstmoment, productiviteit, kleuring, vruchtgrootte en ziektegevoeligheid. Of een consument in algemene zin het verschil kan proeven tussen pruimen geteeld op deze nieuwe onderstammen is onbekend. 
In een eerste beperkte en oriënterende smaaktoets is tijdens de open dag nagegaan of bezoekers verschil in smaak konden opmerken bij gebruik van verschillende onderstammen voor het hoofdras Reine Victoria. 
 
Klik hier voor een uitgebreide toelichting en een overzicht van de resultaten
 
Foto: Caroline van Assche (NFO)