Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Open dag Proeftuin Randwijk 2018 stand WUR OT beoordeling appelrassen uiterlijk foto Arjan de Bruine 1Artikel van Marc Ravesloot, WUR.
 
16 augustus 2018: Jaarlijks komen wereldwijd nieuwe appelkruisingen beschikbaar uit veredelingsprogramma’s. Binnen het cultuur & gebruikswaarde onderzoek (CGO) vindt de eerste selectie plaats van appelrassen ten behoeve van vernieuwing en verbetering van het toekomstig assortiment. Hiervoor wordt het enthout van een kruising geïmporteerd, worden bomen opgekweekt en vervolgens getoetst onder Nederlandse klimaatcondities.  Het onderzoek beoogt nieuwe appelrassen, die productief, smaakvol en goed bewaarbaar zijn, en die met een minimum aan gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden geproduceerd, in beeld te brengen voor de Nederlandse fruitteeltsector. Daarbij is de beleving van het uiterlijk en de  smaakvoorkeur door de consument van groot belang voor zorgvuldige en succesvolle marktintroducties.
 
Vier zeer vroege nieuwe zomerappels met oogstdata van eind juli tot half augustus en een bekende referentie zomerappel zijn door bezoekers van de Open Dag van Proeftuin Randwijk beoordeeld op verschillende smaakkenmerken.
 
Klik hier voor een uitgebreide toelichting en een overzicht van de resultaten. 
 
Foto: Arjan de Bruine.