Kennisbank - Techniek en Precisiefruitteelt

Project Fruit 4.0 test HSS-precisiespuitmachine

Randwijk, 30 augustus 2019: In het project Fruit 4.0 wordt gewerkt aan nieuwe praktische precisie toepassingen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van bloesem- en vruchtdetectie op boomniveau met behulp van camera’s. De informatie die hiermee wordt verzameld kan gebruikt worden als basis voor bloem- of vruchtdunnen op boomniveau.

Lees meer

Topsector special over Fruit 4.0

Fruit4.0 logo9 september 2018: Op initiatief vanonze partners NFO en WUR en ondersteund door Frugicom, FME en Fedecom is twee jaar geleden het project Fruit 4.0 gestart dat nu op de Proeftuin in Randwijk wordt uitgevoerd. Het project laat zien dat samenwerking op het gebied van innovatie loont. Wij zijn er samen met onze partners en de deelnemers aan het project trots op dat er nu een speciale Topsector nieuwsbrief over dit project is verschenen.

Het project Fruit 4.0 valt onder het topsectorproject Precisietuinbouw, onderdeel van het innovatiethema High Tech & Digitale Transformatie van Topsector T&U. Het wordt gefinancierd door NFO, Aris, Aweta, Bodata, Frugicom, The Greenery, H.Hol, Munckhof, Fruitconsult, Precisionmakers, Rometron, Agrifirm, Adama en de Topsector T&U. De projectleiding is in handen van Wageningen University & Research

Klik hier voor de Topsector nieuwsbrief: 

Lees meer

Terugblik op innovatiemarkt precisiefruitteelt

20180605 terugblik innovatiemarkt precisieteelt6 juni 2018, IDC Randwijk organiseerde op 5 juni 2018 een innovatiemarkt over precisiefruitteelt. Fruittelers en adviseurs die op zoek zijn naar de praktische mogelijkheden konden zich deze middag op de hoogte te stellen van de mogelijkheden. De middag werd door ca. 75 mensen bezocht.

Lees meer

Innovatie markt Precisiefruiteelt

Artikel van Barry Looman (IDC Randwijk)

Drone IDC7 mei 2018: IDC Randwijk organiseert op 5 juni 2018 een innovatiemarkt over precisiefruitteelt. Fruittelers en adviseurs die op zoek zijn naar de praktische mogelijkheden worden uitgenodigd om zich deze middag op de hoogte te stellen van de mogelijkheden.

Precisieteelt biedt steeds meer mogelijkheden. Technieken komen nu ook voor de fruitteelt binnen bereik. Camera’s en sensoren op autonome voertuigen of drones kunnen afwijkingen detecteren en vastleggen in kaarten. Door inzet van hightech sensoren kan per individuele boom in de boomgaard informatie worden verzameld en geanalyseerd, waardoor in de toekomst ook sectie- of zelfs boomgericht maatregelen genomen kunnen worden. Denk aan bloemdunning, wortelsnoei en bodemvocht.

IDC Randwijk wil u graag, samen met het project Fruit 4.0 en een aantal bedrijven, de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen in de fruitteelt laten zien. Maar vooral ook hoe je als teler nu al praktisch aan de slag kan met precisietechnologie met als doelen efficiënter werken en minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. De middag bestaat uit een presentatie en vervolgens een rondgang langs ca. 8 praktische toepassingen van precisietechnieken in de fruitteelt, zoals bodemscan, drones, bloesem- en vruchtdetectie. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke borrel. Vooraf aanmelden is gewenst voor de catering.
Deze bijeenkomst is een initiatief van de partners van het IDC Randwijk: Fruitconsult, CAF, WUR en de NFO. 

Programma:
- 13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie
- 13.30 uur Opening door NFO
- 13.40 - 14.10 Presentatie over mogelijkheden Akkerweb
- 14.10 - 15.00 Demoronde 1
- 15.00 - 15.25 pauze
- 15.25 - 17.00 Demoronde 2 en 3
- 17.00 uur Afsluiting en borrel

De volgende demo’s staan op het programma:
1. Fruit 4.0: Terugkoppeling sorteerinfo naar boomgaard
2. Fruit 4.0: High tech bloesem- en vruchtdetectie
3. Autonoom rijdend Greenbot platform
4. Bodemscan geeft inzicht in de bodem
5. Weerstation met bodemvochtsensoren en bodemlevenunit
6. Dronebeelden voor beter boomgaardmanagement
7. Innovatieve Efficiënte toedieningstechniek
8. Intelligent Fruit Vision
9. Beaconfield

Klik hier om u aan te melden voor deze Innovatiemarkt.

IDC RANDWIJK Fruit4.0 logo

 

Lees meer