Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Project Fruit 4.0 test HSS-precisiespuitmachine

30 augustus 2019: In het project Fruit 4.0 wordt gewerkt aan nieuwe praktische precisie toepassingen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van bloesem- en vruchtdetectie op boomniveau met behulp van camera’s. De informatie die hiermee wordt verzameld kan gebruikt worden als basis voor bloem- of vruchtdunnen op boomniveau.

{show access="registered"}

Hol Spraying Systems (HSS) is partner in het project en heeft afgelopen tijd in Fruit 4.0 een precisiespuit ontwikkeld die op boomniveau per boomzijde een bespuiting kan uitvoeren. Hiervoor kan een taakkaart worden ingeladen, waarbij alleen die bomen worden bespoten, die het nodig hebben. De verwachting is dat hiermee in de  toekomst bijvoorbeeld de handdunning sterk verminderd kan worden of dat alleen plaaghaarden worden behandeld.

De machine voorzien van Rometron-sensoren (ook Rometron is partner in Fruit 4.0) die op 8 verschillende hoogten meten of er wel of geen blad aanwezig is. Als er bijvoorbeeld geen blad aanwezig is, wordt dat deel  niet bespoten. Dit kan tot een behoorlijke besparing aan middel leiden en waarschijnlijk ook tot minder emissie.

Afgelopen weken is de precisiespuit uitvoerig getest op Proeftuin Randwijk op precisie, bladbedekking en emissie. Komende weken worden alle monsters geanalyseerd in het laboratorium. Met deze ontwikkeling komt precisiespuiten in de fruiteelt een stap dichterbij. 

Klik hier voor een filmpje van de demonstratie van deze spuit op de open dag in Randwijk op 15 augustus.

Artikel van: Pieter van Dalfsen, Dirk de Hoog en Peter Frans de Jong (WUR)

{/show}