Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Fruit 4.0 maakt slim gebruik van sorteerdata

Fruit4.0 logo29 november 2019: In Fruit 4.0 wordt gewerkt aan het slimmer gebruiken van sorteerdata. Sorteerdata kan heel veel inzicht geven als bekend is waar de betreffende appels zijn geplukt. Bij de pluk van een Elstar-perceel op de Proeftuin Randwijk is gebruik gemaakt van een Pluk-o-Trac met GPS. Hierdoor is bekend waar welke voorraadbak is volgeplukt. De voorraadbakken zijn afgelopen maand per voorraadbak gescheiden gesorteerd op een Aweta-sorteermachine bij Veiling Zuid-Limburg. Hiermee wordt per appel data verzameld, zoals gewicht, maat, blos, kwaliteit, bedoeld om de appel juist te sorteren. Als je weet uit welke kist de appel komt en waar de voorraadbak is geplukt, kun je die data ook gebruiken om de verschillen in de boomgaard zichtbaar te maken. Inmiddels is dit 3 jaar achtereen uitgevoerd, waarmee een schat aan data ontstaat.

{show access="registered"}

201911 Fruit 4.0

Hierboven de opbrengst in kg/m boomrij over 3 jaren. Hierbij valt op dat de opbrengst in 2017 en 2019 in het linkerdeel veel hoger is als in het rechterdeel. Daarbij was in het gedeelte met lagere kg/m vooral het aantal vruchten lager was, die per stuk echter gemiddeld een stuk groter waren. De uitdaging is nu om op zoek te gaan naar de oorzaak van de gevonden opbrengstverschillen, bijv. appelbloesemkeveraantasting, verschil in vochttoestand of verschil in groei.

Artikel van: Peter Frans de Jong en Pieter van Dalfsen (WUR)

De projectpartners in Fruit 4.0 zijn:

Projectpartners

{/show}