Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Opbrengstcijfers van 2D boomsystemen op Proeftuin Randwijk

28 februari 2020: Het toepassen van 2D boomsystemen (bomen telen in een zo plat mogelijk vlak) is een nieuwe ontwikkeling, die diverse voordelen heeft. Om beter data uit de boomgaard te halen en robots aan te sturen moet de boom allereerst goed waarneembaar zijn, maar ook goed bereikbaar zijn voor robotarmen. Op Proeftuin Randwijk zijn in 2018 diverse plantsystemen aangeplant. In 2019 zijn hiervan de eerste vruchten geoogst.