Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Project Fruit 4.0 start nieuw seizoen met automatische bloesemmeting met camera’s

23 april 2020: Afgelopen week zijn in het project Fruit 4.0 met camera’s opnamen gemaakt om de hoeveelheid bloesem per boom te bepalen. 3 dieptebeeld-camera’s meten per boom op verschillende gewashoogten het aantal Elstar-bloemknoppen, gekoppeld aan de GPS-locatie. Deze beelden worden nu geanalyseerd en worden komende weken gebruikt om een proef met dunning op boomniveau te gaan uitvoeren. De bloesemkaart wordt dan omgezet in een taakkaart die per boom aangeeft welke boom een Brevis-bespuiting krijgt en welke boom niet. Bomen die nu teveel bloesem hebben, zouden later meer handdunning geven. Een gerichte Brevis-bespuiting met de nieuwe HSS-spuit kan de hoeveelheid dunarbeid waarschijnlijk sterk terugdringen. Bomen met te weinig bloesem worden overgeslagen om de productie van die bomen zo goed mogelijk te behouden.

{show access="registered"}

Behalve het rijdende sensorsysteem wordt ook getest met bloesembepaling met een drone. Aurea Imaging heeft tijdens volle bloei op meerdere vlieghoogten opnamen gemaakt. Vanuit de lucht is in elk geval al duidelijk te zien hoe variabel de huidige boomgaard is qua bloei.

Verder wordt het rijdende sensorsysteem ook al getest in een rij 2D-Elstar bomen op de proeftuin. In dergelijke platte boomvormen kan de bloesem naar verwachting makkelijker gedetecteerd worden.

Bloesembeoordeling met drone

Artikel Pieter van Dalfsen, Dirk de Hoog en Peter Frans de Jong

{/show}