Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Programma open dag 15 augustus 2019 met opening cabrio-kap

Randwijk, 12 augustus 2019: Op donderdag 15 augustus 2019 wordt op Proeftuin Randwijk de jaarlijkse open dag gehouden. U bent welkom vanaf 13.30 uur.  De activiteiten eindigen rond 20.30 uur waarna wordt afgesloten met een gezellige borrel. Tijdens deze dag worden fruittelers en andere beroepshalve geïnteresseerden uit binnen- en buitenland geïnformeerd over de allernieuwste inzichten op het gebied van hoogwaardige en duurzame productie van appels, peren, pruimen, kersen én kleinfruit. 

Mevr. M. SonnemaWe starten met een kort symposium waarin aandacht is voor de nieuwe cabrio-kap op Proeftuin Randwijk, die tijdens de open dag feestelijk geopend zal worden door drs. Marjolijn Sonnema. Zij is directeur-generaal Agro bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het programma

Dit jaar heeft de organisatie voor de bezoekers een uitzonderlijk inspirerend en afwisselend programma samengesteld! We verwachten een groot aantal bezoekers dus kom op tijd! We starten met een kort symposium waarin aandacht is voor de nieuwe cabrio-kap op Proeftuin Randwijk, die tijdens de open dag feestelijk geopend zal worden door drs. Marjolijn Sonnema. Zij is directeur-generaal Agro bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tijdens de veldexcursies is aandacht voor het teeltsysteem van de toekomst en kunt u diverse 2D-plantsystemen bekijken. Daarnaast is er aandacht voor watergift, voor onkruidbeheer, voor rassen en onderstammen en de overkapte teelt van appel en peer. Ook het nieuwe biologische perceel met 9 appelrassen en 4 perenrassen zal worden bezocht.

In de speciale kleinfruit excursie in het HKC komen diverse demo's aan bod rond rode en blauwe bessen, bramen en frambozen.

Op het open veld van de proeftuin worden mechanisatiedemo’s getoond. U kunt kennismaken met innovatieve spuittechnieken en met de nieuwste manieren van mechanische onkruidbestrijding. Tevens kunt u een presentatie bijwonen over de tussentijdse resultaten van het project Fruit 4.0 dat gaat over technologie en datamanagement voor de fruitketen.

Tijdens de open dag vormt het bedrijvenplein achter het hoofdgebouw van Proeftuin Randwijk het hart van de open dag. Het is de ontmoetingsplaats waar bezoekers onder het genot van een hapje en een drankje inspiratie op kunnen doen.  Meer dan 50 standhouders laten u kennismaken met nieuwe producten en diensten die zij bieden voor de professionele fruitteelt.

De opbouw van het programma is als volgt: 

13.30 uur: Ontvangst op de bedrijvenmarkt 
Tussen 13.30 en 14.15 uur ontvangen wij u graag op de bedrijvenmarkt. Daarna nodigen wij u van harte uit plaats te nemen in de hal van de proeftuin waar precies om 14.30 uur een "mini symposium" start.

14.30 uur: Mini symposium

 • Opening en welkom, Siep Koning (voorzitter stuurgroep Proeftuin Randwijk)
 • Belang van kennisontwikkeling, Arthur Mol (rector magnificus WUR)
 • Kennisverspreiding en de rol Proeftuin Randwijk voor de fruitteelt van morgen, Gerard van den Anker (voorzitter NFO)
 • De cabrio-kap en een weerbare fruitteelt, drs. Marjolijn Sonnema (directeur-generaal Agro bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 • Toelichting onderzoek pilot beschermde appelteelt door Rien van der Maas (onderzoeker WUR)

15.15 uur: Opening cabriokap 
Als onderdeel van het LNV project beschermde appelteelt is op de proeftuin een moderne cabriokap gebouwd. De kap zal geopend worden door drs. Marjolijn Sonnema (directeur-generaal Agro bij LNV). Aansluitend wordt een toost uitgebracht door Arthur Mol (rector magnificus WUR).

15.30 uur: Programma open dag start bij de cabriokap
Voor de veldexcursies worden de groepen ingedeeld in vijf Nederlandse groepen, één of twee Engelstalige groep(en) en één Duitstalige groep. Na de pauze is er een apart programma voor kleinfruittelers. 

Voor de Engelstalige en Duitstalige groepen is een apart programma opgesteld. De Nederlandse groepen doorlopen 5 programmaronden (steeds een half uur) waarin in willekeurige volgorde de volgende onderdelen aan de orde komen:

 • Vergroening onkruidbestrijding en efficiënter watergebruik bij peer met een onkruiddemo, een fertigatiedemo en met aandacht voor vochtsensoren o.l.v. Jan Peeters en Willem Kalle.
 • Onderstammen en teeltsystemen appel van de toekomst met aandacht voor een onderstammenproef Elstar, 2D boomtypen en teeltsystemen bij appel, o.l.v.  Pieter v.d. Steeg en Peter Frans de Jong.
 • Grove, groene, gladde peren over rassen en onderstammen bij peer, o.l.v. Dirk van Hees
 • Gewasbescherming met minder input van middelen. Matty Polfliet neemt u mee langs de overkapte teelt van appel en peer op het bioperceel. Karin Winkler vertelt u over de bevordering van nuttigen in de boomgaard.       
 • Een bezoek aan de bedrijvenmarkt. 

De tijden voor de grootfruit excursies zijn als volgt:
15.35 tot 16.05 uur: Ronde 1 grootfruit
16.05 tot 16.35 uur: Ronde 2 grootfruit
16.35 tot 17.00 uur: Pauze op de bedrijvenmarkt, met koffie / thee / fris  
17.00 tot 17.00 uur: Ronde 3 grootfruit
17.30 tot 18.00 uur: Ronde 4 grootfruit
18.00 tot 18.30 uur: Ronde 5 grootfruit

De houtig kleinfruittelers kunnen in ronde 1 en 2 een onderwerp naar keuze meelopen en krijgen 17.00 tot 18.30 uur een eigen programma o.l.v. Jelle Gerstel  (Vlamings)  aangeboden waarin het volgende aan de orde komt:

 • Resultaten plantgatbehandeling rode bes o.l.v. Geert van Gessel
 • Pottenproef rode bes o.l.v. Johan Sonneveld
 • De eerste resultaten plantafstandenproef framboos en braam o.l.v. Johan Sonneveld
 • Plantgatdemo bij blauwe bes o.l.v. Johan Sonneveld
 • Bemesting framboos o.l.v. Johan Sonneveld

18.30 uur: Eten en bezoek bedrijvenmarkt
Op de bedrijven markt zijn dit jaar meer dan 50 standhouders aanwezig. U kunt de diverse stands bezoeken. Ook bieden wij u iets te eten en te drinken aan.  

19.30 uur: Demonstraties machines en demo rode perenrassen
In dezelfde groepsindeling als de middag kunt u 5 demonstraties bekijken.

 • Fruit 4.0 (Pluk-O-Trak met RFID) o.l.v. Pieter  v. Dalfsen
 • Innovatieve spuittechniek o.l.v. Marcel Wenneker
 • Mechanische onkruidbestrijding 1 o.l.v. Geert van Gessel
 • Mechanische onkruidbestrijding 2 o.l.v. Gijsbert Hakkert
  In de onkruiddemo’s tonen we u onder andere de 2-rijige Ladurner schoffelmachine en de 2-rijige Vimas ökocleaner draadjesmaaier.  
 • Rode perenrassen o.l.v. Joris Wisse

20.30 uur: Netwerkborrel op de bedrijvenmarkt
Voor wie wil is er na afloop van de demo's de gelegenheid om de dag af te sluiten met een borrel op de bedrijvenmarkt. Om 21.00 uur sluiten we dag af. 


Praktische zaken
De open dag is bedoeld voor telers van appels, peren, pruimen, kersen en kleinfruit. en andere beroepshalve geïnteresseerden. Ook buitenlandse telers zijn van harte welkom. Voor hen wordt een Engels- en Duitstalige rondleiding georganiseerd.

Supporters, sponsoren en partners van de proeftuin kunnen gebruik maken van vrijkaarten. Aan anderen wordt een toegangsprijs van € 100,- gevraagd. De toegangsprijs is inclusief een hapje en een drankje. Bezoekers die ter plekke sponsor of supporter worden, kunnen alsnog kosteloos de open dag bezoeken.

Iedereen die deelneemt aan de open dag van Proeftuin Randwijk geeft zonder tegenbericht toestemming om gefotografeerd en/of gefilmd te worden.

Hieronder kunt u de uitnodiging downloaden in het Duits en in het Engels. 

RB logo cmykHoofdsponsor
Proeftuin Randwijk heeft ook dit jaar vier lokale Rabobanken aan zich verbonden als hoofdsponsor voor de open dagen. Dit zijn Rabobank Maas en Waal, Rabobank Oost Betuwe, Rabobank West Betuwe en Rabobank Bommelerwaard. De Rabobank is ook aanwezig op de bedrijvenmarkt.

 

 De organisatie van de dag is in handen van:

4 partners