Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Webinars deze winter

{show access="registered"}

Randwijk, 23 november 2020: Elk jaar organiseren NFO en Wageningen University & Research (WUR) de Kennisdag. Omdat de NFO en WUR beide partner zijn van Proeftuin Randwijk is besloten de Kennisdag samen te voegen met het winterprogramma van de proeftuin. 

Omdat we de Kennisdag dit jaar niet in grote zalen gehouden kan worden is besloten de kennisdag om te zetten in gevarieerde serie webinars gedurende de wintermaanden. 

Aanmelding is vrijblijvend en aan deelname zijn geen kosten verbonden. De dag voordat het webinar plaatsvindt ontvangt u van NFO een e-mail met link.

Woensdag 9 december 2020 webinar Vorstwering.
NFO- voorzitter Gerard van de Anker is gastheer en heet u welkom om 19.30 uur (inloggen kan vanaf 19:15). Het totale programma duurt ongeveer een uur. 

Op deze avond komen een 3-tal onderwerpen aan bod:

1. Theo Heesakkers of Kevin Hensen (van onze sponsor VGB Watertechniek BV) geeft een presentatie met als titel "Zuinig met water bij bescherming tegen nachtvorst". 

2. Rien van der Maas (WUR Open teelten) geeft een presentatie met als titel "Flipper tegen nachtvorst- en hitteschade". 

3. Willem Kalle (Adviseur bij onze partner Fruitconsult) geeft een presentatie over de vraag "Zijn windmolens een goed alternatief voor de bestrijding van nachtvorst?".

Klik hier om aan te melden.

Dinsdag 15 december 2020  webinar Techniek (eindsymposium project Fruit 4.0) 

NFO is penvoerder van Fruit 4.0 . Op 15 december 2020 vindt het eindsymposium van dit project plaats. Het programma start om 9:45 uur (inloggen vanaf 09.30 uur) en loopt door tot 15:00 uur. 
In de ochtend staat  SMART-Machinery (slimme machines) centraal. In het middagprogramma software & datamanagement. Het symposium is opengesteld voor de deelnemers in het project, NFO-leden én supporters en sponsoren van de proeftuin.  Voor dit symposium moet u zich aanmelden bij WUR via deze link. 

Februari 2021  webinar Kleinfruit & steenfruit.
In februari 2021 zal een webinar gehouden worden gericht op kleinfruit en steenfruit. Het programma zal later bekend gemaakt worden via de websites van de NFO en de proeftuin. 

Klik hier om kenbaar te maken dat u deel wilt nemen.

Maart 2021 webinar "In de praktijk"
In maart 2021 sluiten we de reeks af met drie sprekers die u vertellen over interessante praktijkervaring. In ieder geval zal Wilco van den Berg (marktexpert bijGroentenFruit Huis) u bijpraten over de effecten van de coronapandemie op het consumentengedrag.

Klik hier om kenbaar te maken dat u deel wilt nemen.

{/show}