Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Proeftuin Randwijk geeft officiële aftrap voor Houtig Kleinfruit Centrum op Fruitteelt Vakbeurs

Op woensdag 17 januari 2018 werd op de Fruitteelt Vakbeurs in de stand van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) de officiële aftrap gegeven voor een nieuw Houtig Kleinfruit Centrum (HKC) op Proeftuin Randwijk.

 

Achtergrond
Op Proeftuin Randwijk ligt de nadruk tot nu toe op appels, peren, kersen en pruimen.
In de afgelopen jaren hebben de proeftuinpartners NFO, WUR, CAF en Fruitconsult samengewerkt om Proeftuin Randwijk om te vormen tot dé centrale plaats waar onafhankelijk onderzoek en innovatie plaatsvindt voor de Nederlandse hard- en steenfruittelers
Na twee jaar mag geconstateerd worden dat dit succesvol is verlopen. Met 2.500 bezoekers per jaar, een toenemend aantal onderzoeken en demonstraties én een stevige achterban van sponsoren en supporters die de proeftuin financieel steunen, staat Proeftuin Randwijk weer nadrukkelijk op de kaart. De ambitie is om deze lijn door te trekken richting houtig kleinfruit.

Het nieuwe kleinfruitcentrum staat open voor de gehele sector. Iedereen is welkom om onderzoek of demonstraties te laten doen. Dit voorjaar wordt gestart met de aanleg van het HKC dat ongeveer een halve hectare groot zal worden. Er komt een nieuwe moderne overkapping en er wordt gestart met de gewassen; rode en blauwe bes, braam en framboos.

Samenwerking met Vlamings en HortiNova
Het HKC kan alleen slagen als er draagvlak en steun is van toonaangevende partijen in- en om de kleinfruitsector. De stuurgroep van de proeftuin is dan ook heel erg blij dat Vlamings en HortiNova besloten hebben dat zij de proeftuin in de komende periode actief gaan ondersteunen. Beide partijen zijn sponsor en zullen zitting nemen in een werkgroep die gevormd wordt rond het HKC. Deze werkgroep bestaat tevens uit vertegenwoordigers van de partners en een aantal kleinfruittelers.
Vlamings en HortiNova stellen naast het sponsorschap hun teelttechnische kennis en hun netwerk ter beschikking om van het Houtig Kleinfruit Centrum een succes te kunnen maken.

Vlamings is een bekende partij in de kleinfruitsector. Het bedrijf biedt advies op maat en is en toeleverancier van kleinfruittelers.
HortiNova is een tuinbouwadviesgroep die gespecialiseerd is in de teelttechnische advisering van onder andere zachtfruittelers, zowel onder glas als in de open teelten.

Uiteraard zullen ook de huidige partners in de proeftuin zich inzetten om van het HKC een succes te maken. Fruitconsult zorgt voor het onderhoud van het HKC en brengt kennis en ervaring vanuit het grootfruit in, CAF brengt kennis en ervaring in vanuit grootfruit en kleinfruit, NFO zet haar netwerk in en waarborgt aansluiting bij de praktijk van fruittelers, WUR waarborgt de onafhankelijkheid en zet haar brede onderzoek expertise in.

De eerste supporters & sponsoren hebben zich aangemeld
De proeftuin kan niet zonder financiële steun van telers, toeleveranciers, toelatingshouders en andere belanghebbenden in de sector. Kleinfruittelers kunnen de proeftuin steunen door voor € 250,- per jaar supporter te worden van de proeftuin.
Andere bedrijven en organisaties verwant aan de sector kunnen voor € 2.500,- per jaar sponsor worden van de proeftuin. In ruil daarvoor worden zij op de hoogte gehouden van resultaten van demo’s en onderzoek en worden zij uitgenodigd voor extra activiteiten op de proeftuin. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de proeftuin.

Naast Vlamings en HortiNova is ook Jan Bok Montage sponsor geworden van de proeftuin én
zijn er al 15 kleinfruittelers die zich hebben aangemeld als supporter. Samen telen zij circa 200 hectare kleinfruit.

Toast op HKC

Fotobijschrift: Telers, vertegenwoordigers van NFO, Fruitconsult, CAF, WUR, HortiNova en Vlamings heffen het glas op het nieuwe Houtig Kleinfruit Centrum op Proeftuin Randwijk.