Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Succesvolle open dag en sponsorenbijeenkomst

Op donderdag 17 augustus 2017 organiseerde Proeftuin Randwijk haar jaarlijkse open dag. Voorafgaand aan de open dag waren de sponsoren uitgenodigd voor een netwerkactiviteit.  In dit artikel een kort verslag.

Sponsorenbijeenkomst

Voorafgaand aan de open dag had Proeftuin Randwijk haar sponsoren uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst. Ruim 70 vertegenwoordig van de inmiddels meer dan 50 sponsoren waren aanwezig. De bijeenkomst stond in het teken van het onderzoek dat plaatsvindt op de proeftuin.  Marianne Groot (teamleider van WUR in Randwijk) heeft de sponsoren geïnformeerd over het onderzoek dat gedaan wordt op de proeftuin. Zij noemde onder andere het rassenonderzoek, onderzoek naar emissiebeperkende spuittechnieken, het project Fruit 4.0 waarin technologie en datamanagement centraal staan, het onderzoek rond de Suzukii fruitvlieg, de sleuventeelt met het appelras Junami® en ook de gotenteelt van laanbomen. 
Aansluitend gaf Ernst van den Ende (algemeen directeur van de Plant Sciences Group WUR) een inleiding met als thema “hoe een kleine sector effectief kan innoveren”. Kern van zijn betoog was dat de land- en tuinbouwsectoren in de toekomst meer en beter moeten produceren met een lagere input. Om dit te kunnen realiseren is onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen zoals natuur inclusieve teelt, mengteelten,  precisieteelt et cetera van groot belang. Om ook in kleine sectoren van nieuwe ontwikkelingen te kunnen profiteren is het organiseren van het collectief cruciaal. Het gaat daarbij niet alleen over collectieve financiering maar ook over transparantie en kennisuitwisseling. De open dag en sponsorenbijeenkomst zijn hiervoor  een mooie gelegenheid. Siep Koning (voorzitter stuurgroep Proeftuin Randwijk) sloot de bijeenkomst af en wenste iedereen een plezierige open dag toe. 


Open dag

Om 15.00 uur werd de open dag geopend waarbij Siep Koning de aanwezigen welkom heette en bekend maakte dat de proeftuin voor de komende drie jaar vier lokale Rabobanken  aan zich verbonden heeft als hoofdsponsor voor de open dagen. Dit zijn Rabobank Maas en Waal, Rabobank Oost Betuwe, Rabobank West Betuwe en Rabobank Bommelerwaard.  Naast het hoofdsponsorschap van de open dag is de Rabobank ook sponsor van de proeftuin geworden.  De officiële opening van de open dag werd gedaan door Ernst van den Ende. Het programma  van de open dag bestond uit een combinatie van rondleidingen, demonstraties en een bedrijvenmarkt.

In de middag waren er  5 verschillende rondleidingen met aandacht voor verschillende onderwerpen. De onderzoekers van WUR en de adviseurs van CAF en Fruitconsult gaven uitleg over nieuwe perenrassen, de bioteelt van Natyra® onder netten, de sleuventeelt van Junami®,  resultaten van zettingsproeven, resultaten van het rassenonderzoek appel, resultaten van demo’s met Jonagold- en Gala- mutanten, toepassing van Regalis / gibberellinen op peer, nieuwe rode peren rassen  et cetera. In de avond werden  demonstraties gegeven waarbij onder andere aandacht was voor  emissiebeperkende technieken, mechanische onkruidbestrijding, de phytobac van Beutech, en voor het project Fruit 4.0. Tussendoor werd de bedrijvenmarkt met 45 verschillende standhouders druk bezocht. 

Het was ondanks een enkele regenbui een leerzame en succesvolle dag waarbij naar schatting 450 bezoekers aanwezig waren. De dag heeft wederom nieuwe supporters opgeleverd waarmee het aantal supporters nu boven de 300 uitkomt.