Opmerking

Om het hele artikel te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd als geregistreerd gebruiker van onze website. Als u daarover vragen hebt, kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.

Nieuwsberichten

Webinars deze winter

Randwijk, 23 november 2020: Elk jaar organiseren de NFO en Wageningen University & Research (WUR) de Kennisdag. Omdat de NFO en WUR beide partner zijn van Proeftuin Randwijk is besloten de Kennisdag samen te voegen met het winterprogramma van de proeftuin. 

Omdat we de Kennisdag dit jaar niet in grote zalen kunnen houden, is besloten de kennisdag om te zetten in gevarieerde serie webinars gedurende de wintermaanden. 

Aanmelding is vrijblijvend en aan deelname zijn geen kosten verbonden. De dag voordat het webinar plaatsvindt ontvangt u van NFO een e-mail met link.

Lees meer: Webinars deze winter

Online eindsymposium Fruit 4.0

Randwijk, 28 oktober 2020: In de afgelopen vier jaar hebben wij onze supporters en sponsorven via onze nieuwsbrieven en tijdens open dagen regelmatig bijgepraat over het project Fruit 4.0.  Dit project heeft mooie resultaten opgeleverd en heeft eraan bijgedragen dat toepassing van technologie in de Nederlandse Fruitteelt nu definitief op de kaart staat.

Het eindsymposium voor dit project zal online plaatsvinden op:
Dinsdag 15 december 2020 van 09.45 tot 12.30 en van 13.00 tot 15.00 uur
Supporters en sponsoren van de proeftuin worden namens onze partners WUR en NFO van harte uitgenodigd om dit symposium bij te wonen.  

Lees meer: Online eindsymposium Fruit 4.0

Helicon fruitteelt onderwijs op Proeftuin Randwijk

Randwijk, 28 oktober 2020: Vanaf dit jaar verzorgt Joris Wisse (CAF), de fruitteelt praktijk lessen binnen Helicon en binnen de Fruit Tech Campus. Sterker dan voorheen wordt Proeftuin Randwijk bij de praktijk lessen betrokken. De eerste sessie op de proeftuin was voor de 1e en 2e-jaars fruitteelt studenten, en maakte onderdeel uit van het  blok oogst en kwaliteit. Binnen dit blok hebben de leerlingen ook een bezoek gebracht aan: een hardfruit teler, een biologische zachtfruitteler, de Fruitmasters proeftuin en de Kizuri/Morgana┬« telers bijeenkomst.

Lees meer: Helicon fruitteelt onderwijs op Proeftuin Randwijk

Jaarverslag Proeftuin Randwijk 2019

Randwijk, 10 augustus 2020:  Het jaar 2019 was het vierde jaar van Proeftuin Randwijk in haar huidige vorm. De proeftuin is nu helemaal up to date, er lopen belangrijke onderzoeksprojecten en er ligt een groot scala aan demo's. De  partners  hebben 2019 niet alleen benut om de proeftuin aantrekkelijk te houden. Het jaar is ook benut om afspraken te maken die de toekomstbestendigheid van de proeftuin in de komende jaren waarborgt. Hoe? Dat leest u in het jaarverslag. 

De proeftuin aantrekkelijk en toekomstbestindig houden lukt echter niet zonder de bijdrage van supporters en sponsoren. De partners vinden het daarom belangrijk dat ook de supporters en sponsoren in een overrzicht kunnen zien wat er zoals gebeurt is op de proeftuin in 2019. 

Onze partners, supporters en sponsoren kunnen dan ook na inloggen het jaarverslag downloaden. 

Lees meer: Jaarverslag Proeftuin Randwijk 2019

Fruitteelt special

20200731 Special FruitteeltRandwijk, 31 juli 2020: Dit weekend verschijnt een bijzondere editie van het vakblad Fruitteelt. De editie is onderdeel van het zomerprogramma van de proeftuin. Het zomerpgramma is een alternatief voor de jaarlijkse open dag die we dit jaar helaas niet kunnen organiseren.

Het nummer gaat uiteraard naar alle abonnees van het vakblad maar deze keer ook naar de supporters en sponsoren die geen abonnee van het vakblad zijn. Heeft u het nummer niet ontvangen dan kunt hu het na inloggen aan het eind van dit artikel downloaden. 

Wij danken alle auteurs voor hun bijdrage en natuurlijk ook de NFO voor het mogelijk maken van dit bijzondere nummer.

Lees meer: Fruitteelt special