Nieuws

Actueel

Nieuws

Bijeenkomst Rode bessen 22 November Snoei, teeltactualiteiten en Proefresultaten

Dinsdag 22 November vindt een bijeenkomst voor de teelt van Rode bessen plaats. Deze middag wordt georganiseerd door proeftuin Randwijk, met medewerking van diverse adviespartijen!

Nieuws

Pluk voorspoedig verlopen

De pluk is op de Proeftuin bijna afgelopen. We mogen terugzien op een voorspoedig verlopen oogst. In tegenstelling tot andere delen van het land zijn we gelukkig verschoond gebleven van hagel en hebben we een hele mooie kwaliteit kunnen plukken....

Nieuws

Open dagen Proeftuin Randwijk 18 en 19 augustus

Op donderdag 18 en vrijdag 19 augustus houdt Proeftuin Randwijk weer de jaarlijkse open dagen. Afgelopen jaar hebben we zeer veel positieve feedback gekregen over de opzet van de open dagen zoals we die in het kader van de coronacrisis...

Nieuws

Oproep: Standhouders open dagen 18 en 19 augustus 2022

Randwijk, 2 mei 2022: Na een aangepast programma voor de open dag op Proeftuin Randwijk vorig jaar vanwege COVID-19, mogen we dit jaar weer starten met de organisatie van een uitgebreid programma voor de jaarlijkse open dagen die dit jaar...

Nieuws

Delphy versterkt Proeftuin Randwijk

Op de Fruitteelt vakbeurs in Houten ondertekenden Delphy, CAF en Fruitconsult een intentieverklaring tot toetreding van Delphy als aandeelhouder van Proefbedrijf Randwijk B.V. per 1 januari 2023.

Nieuws

Inspiratiemiddagnatuurinclusieve landbouw op Proeftuin Randwijk.

Op vrijdag 15 oktober 2021 organiseert het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland een inspiratiemiddag rondom het thema natuurinclusieve landbouw. Doel van de bijeenkomst is om de bezoekers op een laagdrempelige manier handvatten te geven hoe je op het eigen bedrijf aan...

Nieuws

Nieuw Houtig Kleinfruit Centrum bij Proeftuin Randwijk

12 oktober 2017: De stuurgroep van Proeftuin Randwijk werkt aan de oprichting van een nieuw Houtig Kleinfruit Centrum op Proeftuin Randwijk. Kleinfruit is een belangrijke, zich vernieuwende en groeiende sector. Om de kleinfruitsector goed te ondersteunen bij zijn verdere ontwikkeling...

Nieuws

Proeftuin Randwijk levert Fruit@work voor medewerkers WUR

10 november 2017: Onder de noemer Fruit@work is afgelopen week gestart met een project waarin Wageningen UR haar personeel  gratis fruit aanbiedt.  Proeftuin Randwijk levert het fruit.

Nieuws

Samenwerking Nederlandse Bijenhouders en Proeftuin Randwijk

22 december 2017: De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en Proeftuin Randwijk gaan vanaf 2018 intensief samenwerken.