Appels

Demo onderstammen Magic Star

Artikel van Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk

Magic Star20 december 2018:  In september 2018 hebben Vogelaar Vredehof, Albert Heijn en Fresh Forward de aftrap gegeven voor de exclusieve samenwerking rond Magic Star. Op de Proeftuin is afgelopen jaren reeds behoorlijk ervaring met dit ras opgedaan. Als Proeftuin vinden we het belangrijk bij nieuwe rassen in een zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk ervaringen op te doen en die te delen. Een geslaagde teelt is immers de basis voor een geslaagde introductie. Magic Star is van nature een vrij zwakke groeier. Daarom is vanaf 2015 een demo perceel geplant met 7 verschillende onderstammen en/of tussenstammen combinaties. Geplant zijn : G.11, G16, M.9, M.9 met tussenstam Santana, M.9 met tussenstam Golden Delicous, RN 29 en M.26.

Bij voldoende boomvolume en een goede groei en vitaliteit werden hele goede producties behaald.

Lees meer na login 

Magnumbomen

Artikel van Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk

Magnumbomen30 november 2018: Bij het blok met de 2-D systemen ligt voor Elstar ook nog een vergelijking van bibaum, Magnumboom en knipboom. Deze vergelijking is voorjaar 2017 geplant en sluit aan bij de vergelijking die bij Kanzi heeft plaatsgevonden. Uit deze demo kwam dat bij Kanzi de hogere investering die geldt voor de Magnumbomen eenvoudig terugverdiend konden worden door de hogere productie in de eerste jaren.

Lees meer na login 

Bezoekers open dag 2018 beoordelen smaak en uiterlijk van vier nieuwe zomerappels
 
Open dag Proeftuin Randwijk 2018 stand WUR OT beoordeling appelrassen uiterlijk foto Arjan de Bruine 1Artikel van Marc Ravesloot, WUR
 
16 augustus 2018: Jaarlijks komen wereldwijd nieuwe appelkruisingen beschikbaar uit veredelingsprogramma’s. Binnen het cultuur & gebruikswaarde onderzoek (CGO) vindt de eerste selectie plaats van appelrassen ten behoeve van vernieuwing en verbetering van het toekomstig assortiment. Hiervoor wordt het enthout van een kruising geïmporteerd, worden bomen opgekweekt en vervolgens getoetst onder Nederlandse klimaatcondities. 

Samenvatting resultaten chemische dunning bij Elstar

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Elrosa 2 mei 201726 april 2018: Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer diverse dunproeven waaronder bij Elstar. Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de bloemknoptellingen. Enerzijds voor de opzet van deze nieuwe dunproeven en anderszijds om het effect van de diverse dunningbehandelingen van afgelopen jaar in kaart te brengen

Lees meer (na login)

Resultaten meerjarige demo Regalis Plus Elstar

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Demo Regalis22 februari 2018: Regalis is al een tiental jaren toegelaten in de appel- en perenteelt als groeiremmer. Voorjaar 2015 kwam een nieuwe formulering op de markt, Regalis Plus. In opdracht van BASF is op de Proeftuin in 2015 een driejarige demo gestart om de werking van Regalis Plus te demonstreren op Conference en Elstar.

Lees meer (na login)