Pruimen

Bezoekers open dag 2018 beoordelen de smaak van Reine Victoria geteeld op verschillende onderstammen
 
Artikel van Marc Ravesloot e.a., WUR

Open dag 2018 Smaak Onderzoek Pruim16 augustus 2018: In de Nederlandse teelt van pruimen worden diverse ‘semi-dwarfing’ en ‘dwarfing’ onderstammen gebruikt. Onderstammen als VVA-1 en WUR S766 bieden nieuwe mogelijkheden de teelt verder te intensiveren. De vergroeide combinatie van onderstam en entras geeft een specifieke en unieke boom, die leidt tot verschillen in bijvoorbeeld oogstmoment, productiviteit, kleuring, vruchtgrootte en ziektegevoeligheid. Of een consument in algemene zin het verschil kan proeven tussen pruimen geteeld op deze nieuwe onderstammen is onbekend. 

Resultaten dunningsdemo's bij pruim 2017

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Pruimen30 maart 2018: Door het koude weer van de afgelopen weken lijkt dunning nog ver weg. Toch zal binnen enkele weken bloemdunning bij pruim mogelijk aan de orde zijn. Door de sterke beperking van het etiket van zwavel (Thiovit Jet / Kumulus) zijn deze producten als dunmiddel bij pruim praktisch niet meer toepasbaar. Afgelopen jaren zijn op de proeftuin een aantal dunningsdemo’s bij pruim uitgevoerd, met mogelijke alternatieven.

Lees meer (na login)

Presentaties zwakke onderstam WUR  S766

Artikel van: Marc Ravesloot, WUR

22 december 2017: Op diverse pruimenteeltbedrijven wordt ervaring opgedaan met de nieuwe zwakke onderstam WUR S766. Resultaten van de productie en de maatsortering van teeltjaar 2017 vindt u in het in het factsheet dat u kunt downloaden na login. Op Proeftuin Randwijk vindt sinds dit jaar ook aanvullend onderzoek plaats naar de effecten van zwakke pruimen onderstammen op de gevoeligheid voor Pseudomonas.

Lees meer (na login)