Cursus fruitbestuiving voor fruittelers

bloesem met bij7 februari 2019: Bijen en fruit zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Daarom hebben Proeftuin Randwijk en de Nederlandse Vereniging van Bijenhouders (NBV) vorig jaar de handen ineen geslagen en is op de proeftuin een demonstratie-bijenstal ingericht.
Voor de juiste inzet van bijenvolken voor de bestuiving van talloze fruitsoorten moeten fruittelers over voldoende kennis beschikken over wijze waarop honingbijen tewerk gaan. De Bestuivingscommissie van de NBV organiseert samen met Proeftuin Randwijk voor het eerst een cursus speciaal bedoeld voor fruittelers.

Het lesprogramma bestaat onder andere uit de modules bloembiologie, bloeiomstandigheden, bestuiving, honingbijen en andere bestuivende insecten, gewasbescherming, alle open en bedekte teelten, bestuiving in de natuur, combi bestuiving met andere insecten en een aantal bedrijfsmatige aspecten in de bestuivingsimkerij.

De lessen worden verzorgd door Christ Smeekens oud-medewerker van de Ambrosiushoeve, Roeland Segers, bioloog en beroepsimker en Robert Schuurmans, exploitant bijenteelt museum.

De cursus verschaft fruittelers de essentiële achtergrondinformatie voor een succesvolle inzet van bijenvolken op de verschillende fruitgewassen. Want fruittelers en imkers zijn het over een ding eens….. “beter fruit krijg je door een juiste bestuiving”.

Cursusdagen:
Zaterdag 16 maart, 6 april, 27 april en 25 mei 2018 van 10.00 uur tot 14.30 uur met een half uur pauze.

Kosten:
€ 250,- te voldoen bij inschrijving (bedrag is inclusief cursusmateriaal).
Supporters van Proeftuin Randwijk krijgen € 50,-- korting
(Er is geen BTW verschuldigd)
 
Meer informatie en / of direct inschrijven klik hier!