Onderzoek:

De Nederlandse fruitteelt loopt internationaal voorop als het gaat om milieuvriendelijke gewasbescherming. Kennisontwikkeling staat aan de basis van een steeds duurzamere manier van telen. Daarom werkt de proeftuin intensief samen met Universiteit Wageningen en worden goede contacten onderhouden met onderzoekers in binnen en buitenland.