Behalve het rijdende sensorsysteem wordt ook getest met bloesembepaling met een drone. Aurea Imaging heeft tijdens volle bloei op meerdere vlieghoogten opnamen gemaakt. Vanuit de lucht is in elk geval al duidelijk te zien hoe variabel de huidige boomgaard is qua bloei.

Verder wordt het rijdende sensorsysteem ook al getest in een rij 2D-Elstar bomen op de proeftuin. In dergelijke platte boomvormen kan de bloesem naar verwachting makkelijker gedetecteerd worden.

Bloesembeoordeling met drone

Artikel Pieter van Dalfsen, Dirk de Hoog en Peter Frans de Jong