Partners

Onze samenwerkingen

Proeftuin Randwijk is een partnerschap van de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF), Delphy, Fruitconsult, de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en Wageningen University & Research (WUR). De Proeftuin wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwel alle Nederlandse fruittelers als supporters en door ca. 100 toonaangevende bedrijven vanuit de hele fruitketen als sponsor.

De partners vormen samen de adviesraad van de proeftuin en hebben de ambitie ervoor te zorgen dat de Nederlandse Fruitteelt voorop blijft lopen op het gebied van duurzaamheid, efficiency en rendabele productiesystemen.

Delphy staat voor Worldwide Expertise for Food & Flowers. Delphy is daarmee dé onderneming in kennis en expertise voor onze partners in de plantaardige sectoren, wereldwijd. De kennisexperts van Delphy dragen bij aan het succes van onze partners en creëren daarmee ook het eigen succes. Ambitie: Worldwide Expertise for Food & Flowers Omdat we willen bijdragen aan gezondheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en  welbevinden voor mensen op aarde Met kennisontwikkeling en kennisimplementatie maakt Delphy het...
De NFO behartigt de belangen van fruittelers met als belangrijkste aandachtspunten: gewasbescherming, sociaaleconomische kwesties, markt gerelateerde onderwerpen en kennis en innovatie. Tevens ondersteunt de NFO fruittelers op diverse vlakken zoals het verhogen van de kennis en ondernemerschap. Siep Koning (Directeur NFO en voorzitter adviesraad Proeftuin Randwijk) "Onderzoek, demo's en innovaties helpen de fruitteeltsector opweg in verdere verduurzaming, verlaging van kosten etc. Proeftuin Randwijk speelt hierin een centrale en cruciale rol".
De onderzoekslocatie van Wageningen Plant Research in Randwijk is gevestigd op en bij Proeftuin Randwijk. Hier vindt u onder andere laboratoria voor kwaliteitsbepalingen en moderne bewaarfaciliteiten. De kracht van de combinatie tussen WPR en de proeftuin is dat de kwaliteit van het fruit van boom tot consument kan worden gevolgd en onderzocht. Wageningen Plant Research werkt nauw samen met andere onderzoeksinstellingen binnen Wageningen University & Research. Bestaande kennis kan daardoor zo snel toegepast...
Fruitconsult is een particulier adviesbureau voor de fruitteelt met een werkgebied in binnen- en buitenland. Fruitconsult begeleidt bedrijven op het gebied van bemesting, gewasbescherming en teelttechniek en is distributeur van diverse fruitteelt gerelateerde producten. Jan Peeters (lid van de adviesraad van Proeftuin Randwijk) "Op de proeftuin werken we samen met onze partners, sponsoren, supporters en opdrachtgevers continu aan kennis en innovatie voor de Nederlandse Fruitteelt"
De Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) is een zelfstandig voorlichtingsorgaan en kenniscentrum. De kernactiviteiten van CAF bestaan uit kennis delen en advies geven. CAF verzamelt en deelt kennis op het gebied van gewasbescherming, bodem- en bladanalyses, bemesting en teelttechniek. Voor zowel groot-, steen- als kleinfruit. CAF informeert en adviseert fruittelers over relevante wet- en regelgeving en over bovenwettelijke residuen en markteisen. Door gebruik van een groot aantal weerstations kan CAF ziektemodellen koppelen aan actuele...