Partners

Onze samenwerkingen

In 2014 heeft Fruitconsult de exploitatie van Proeftuin Randwijk overgenomen van het Wageningen University & Research. Om de onafhankelijkheid van de proeftuin te waarborgen, het netwerk te versterken en kennisuitwisseling te bevorderen heeft Fruitconsult gezocht naar partners. Deze partners zijn de Centrale Adviesdienst voor de Fruitteelt (CAF), de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en Wageningen University & Research Randwijk. (WUR).

De partners vormen samen de stuurgroep van de proeftuin en hebben de ambitie ervoor te zorgen dat de Nederlandse Fruitteelt voorop blijft lopen op het gebied van duurzaamheid, efficiency en rendabele productiesystemen.

De NFO behartigt de belangen van fruittelers met als belangrijkste aandachtspunten: gewasbescherming, sociaaleconomische kwesties, markt gerelateerde onderwerpen en kennis en innovatie. Tevens ondersteunt de NFO fruittelers op diverse vlakken zoals het verhogen van de kennis en ondernemerschap. Siep Koning (Directeur NFO en voorzitter stuurgroep Proeftuin Randwijk) "Onderzoek, demo's en innovaties helpen de fruitteeltsector opweg in verdere verduurzaming, verlaging van kosten etc. Proeftuin Randwijk speelt hierin een centrale en cruciale rol".
De onderzoekslocatie van Wageningen Plant Research in Randwijk is gevestigd op en bij Proeftuin Randwijk. Hier vindt u onder andere laboratoria voor kwaliteitsbepalingen en moderne bewaarfaciliteiten. De kracht van de combinatie tussen WPR en de proeftuin is dat de kwaliteit van het fruit van boom tot consument kan worden gevolgd en onderzocht. Wageningen Plant Research werkt nauw samen met andere onderzoeksinstellingen binnen Wageningen University & Research. Bestaande kennis kan daardoor zo snel toegepast...
Fruitconsult is een particulier adviesbureau voor de fruitteelt met een werkgebied in binnen- en buitenland. Fruitconsult begeleidt bedrijven op het gebied van bemesting, gewasbescherming en teelttechniek en is distributeur van diverse fruitteelt gerelateerde producten. Jan Peeters (Partner Fruitconsult BV en lid van de stuurgroep van Proeftuin Randwijk) "Op de proeftuin werken we samen met onze partners, sponsoren, supporters en opdrachtgevers continu aan kennis en innovatie voor de Nederlandse Fruitteelt"
De Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) is een zelfstandig voorlichtingsorgaan en kenniscentrum. De kernactiviteiten van CAF bestaan uit kennis delen en advies geven. CAF verzamelt en deelt kennis op het gebied van gewasbescherming, bodem- en bladanalyses, bemesting en teelttechniek. Voor zowel groot-, steen- als kleinfruit. CAF informeert en adviseert fruittelers over relevante wet- en regelgeving en over bovenwettelijke residuen en markteisen. Door gebruik van een groot aantal weerstations kan CAF ziektemodellen koppelen aan actuele...