Open dagen Proeftuin Randwijk 18 en 19 augustus

Op donderdag 18 en vrijdag 19 augustus houdt Proeftuin Randwijk weer de jaarlijkse open dagen. Afgelopen jaar hebben we zeer veel positieve feedback gekregen over de opzet van de open dagen zoals we die in het kader van de coronacrisis bedacht hadden. Veel telers gaven aan dat deze opzet veel beter was dan voorheen, toen er in feite slechts 5 onderwerpen wat dieper belicht werden, maar er geen aandacht was voor tal van onderwerpen op de proeftuin.

Kennisbank

De Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) is een zelfstandig voorlichtingsorgaan en kenniscentrum. De kernactiviteiten van CAF bestaan uit kennis delen en advies geven. CAF verzamelt en deelt kennis op het gebied van gewasbescherming, bodem- en bladanalyses, bemesting en teelttechniek. Voor zowel...

Onze bijdrage aan de fruitteelt van morgen in drie pijlers

Toonaangevend kenniscentrum voor Onafhankelijk praktijkonderzoek

Proeftuin Randwijk is dé centrale plaats in Nederland waar onafhankelijk en praktijkgericht innovatie en kennisontwikkeling voor de Nederlandse fruitteelt plaatsvindt. Wij richten ons op professionele partijen in de conventionele en biologische fruitteeltsector.