In 2019 was de eerste pluk van Early Queen op 3 oktober, terwijl deze bij de andere mutanten (Decosta, Jonaveld, Marnica en Red Prince) op 23 september plaatsvond. Kortom, deze Early Queen was niet de Early Queen zoals die zou moeten zijn.

De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk. Het probleem speelt de laatste jaren ook op een groot aantal praktijkpercelen die in de afgelopen 5-6 jaren geplant zijn. Diverse percelen zijn om deze reden inmiddels gerooid. De praktijkervaringen laten zien dat de appels zich in de bewaring ook afwijkend gedragen en minder bewaarbaar zijn. Al met al is het onverklaarbaar dat een mutant in één keer deze afwijking kan gaan vertonen. Op basis van de huidige ervaringen op de proeftuin en in de praktijk kan men niet anders adviseren dan om zeer terughoudend te zijn met het planten van Early Queen.