Tot op heden wordt de appelbloesemkever voor de bloei bestreden. Maar de bestrijdingsopties nemen af voor de bloei.

Decis is al geruime tijd niet meer beschikbaar en sinds dit jaar kan ook Calypso niet meer worden ingezet voor de bestrijding van de appelbloesemkever. Enkel Gazelle en Sivanto Prime blijven over, maar deze middelen moeten soms ook worden aangewend later in het seizoen voor de bestrijding van andere insecten zoals de appelzaagwesp, groene appelwants en boswantsen. In de biologische teelt is de enige bestrijdingsmogelijkheid de inzet van Raptol. Nieuwe insecticiden zijn op komst, maar krijgen geen toelating voor de bloei. Vandaar de noodzaak om andere bestrijdingsmogelijkheden te vinden.

In de appelbloesemkeverproef van 2020 werd gekeken naar de inzet van insecticiden na de bloei, meer bepaald op het moment wanneer de nieuwe kevers uit de kappertjes tevoorschijn komen. De evaluatie van de bestrijding van de appelbloesemkever na de bloei is nieuw en werd tot op heden door niemand uitvoerig onderzocht. Dit had als nadeel dat bij de opzet niet gesteund kon worden op vroeger onderzoek. Bij de evaluatie van de proef van 2020 werd daarom gekozen voor een zeer uitvoerige waarneming van zowel de directe sterfte van de kevers, de overleving van de kevers één week na het uitvoeren van de laatste behandeling, de mobiliteit/vitaliteit van de kevers na de behandelingen en de vraatschade veroorzaakt door de kevers.

De evaluatie van de vraatschade van de kevers was de enige evaluatiemethode die een duidelijk beeld gaf van de mogelijkheden van de inzet van insecticiden na de bloei. Bijna met alle geteste middelen werd een reductie van de vraatschade waargenomen. Het biologische middel en ook het fysische middel Siltac scoorden in de proef minder goed. Maar met alle chemische insecticiden werd een significante reductie waargenomen. Het is echter vooralsnog niet geheel duidelijk of de kevers ook effectief werden afgedood en of de druk van de kevers voor het daaropvolgende jaar daarmee daadwerkelijk effectief verminderd kon worden. Verder werden alle insecticiden 2x ingezet in deze verkennende proef, terwijl sommige slechts 1x zijn toegelaten.

In 2021 is er opnieuw een proef tegen appelbloesemkever ingepland. Op basis van de resultaten van 2020, zal een keuze gemaakt worden welke middelen nader bekeken moeten worden. Mogelijk worden ook middelen gecombineerd of in een schema toegepast om zo de optimale bestrijdingsstrategie voor de appelbloesemkever na de bloei op te stellen.