Onderstaand zijn de objecten en resultaten te zien.

2019 resultaten plantgat blauwe bes

Conclusie
Het object van ICL komt in deze demo het beste naar voren. Voordeel van ICL-tabletten is dat een beperkte hoeveelheid wortels direct bij de plant terecht komen. Zeker omdat de planten matig uit de pot wortelen is het een voordeel als de voeding direct bij de plant is. Dat verklaart mogelijk ook dat deze behandeling het meest effectief was. De demo wordt verder gevolgd de komende twee jaar. Hierbij zullen dan ook de opbrengsten in de resultaten worden opgenomen. De bemesting vindt de komende twee jaar op eenzelfde wijze plaats. Zo kunnen de effecten van de toevoegingen op de basisbemesting worden vastgesteld.