Twee jaar geleden hebben we hiervoor op Proeftuin Randwijk toelatingsonderzoek uitgevoerd. Dit jaar is er een demo uitgevoerd om het belang van het juiste spuitmoment aan te tonen en de effecten van een eventuele hogere dosering te zien.

De demo is uitgevoerd op het late ras Regina op Gisela 3. Er waren 2 spuitmomenten (vroeg en laat) en 2 verschillende doseringen, namelijk de standaard 20 pillen en de dubbele dosering van 40 pillen. Het vroege spuitmoment heeft plaatsgevonden zodra de pit is gaan verstenen, het late spuitmoment 2 weken later, toen de kersen al duidelijk geel waren. Dit tweede moment is het ‘traditioneel’ geadviseerde moment. De vroege toepassing is gebaseerd op recente ervaringen.

2019 productie kg per boom

2019 kersen per maatsortering

Overduidelijk is te zien dat het laat spuiten minder effect geeft dan vroeg spuiten. Dit is in beide grafieken te zien. Te zien is dat er door vroeg spuiten van 20 pillen zo’n 10% meer productie werd verkregen. Dit met name door het grotere aandeel kersen in de 30-32mm klasse. Bij de dubbele dosering nam dit effect nog meer toe. Er is dan echter een groter risico op een onregelmatigere rijping aan de boom. Bij al de behandelde objecten was de hardheid duidelijk beter. Er zijn steeds kersen beoordeeld met een Durofel hardheidstester. De behandelde kersen waren grofweg 5% harder.  Hierbij waren de verschillen tussen de doseringen en spuitmomenten minder groot.

Al met al zijn de resultaten van de GA3 toepassing op kers dit jaar zeer positief. Ditzelfde geluid horen we ook terug vanuit de praktijk. In dit opzicht is de toelating van GA3 voor de Nederlandse markt een aanwinst. Het lijkt erop dat we de GA3 duidelijk vroeger in moeten zetten dan het vroegere advies dat in Noord- en Zuid Amerika gold.