Bij de oogst zijn de productiecijfers vastgelegd. Met ca. 8 kg per boom bij M.9 was voor een eerste productiejaar sprake van een goede productie en grove vruchten met een gemiddeld vruchtgewicht van 180 – 188 gram.

2019 Productie Onderstammenproef ElstarDe productie van B.9 lag op hetzelfde niveau als die van M.9, met een iets lager vruchtgewicht.
G.11, G41, G.202, Mark en ook de hoger geplante G.16 gaven duidelijke hogere producties per boom dan M.9. Bij deze objecten was sprake van zeer hoge productie’s van 10 – 14 kg per boom (1e productiejaar!).  De vruchtmaat bij G.16 en Mark  lag op een ongeveer vergelijkbaar niveau als die bij M.9, terwijl die bij G.11, G.202 en G.41 groter was dan dan bij M.9. Hier was sprake van grove vruchten, gemiddeld rond de 80 mm. Voinesti 2 had een lagere productie dan M.9 en kleinere vruchten.

De proef is geplant met twee plantdieptes: veredelingshoogte 10 cm en 25 cm. Bij de G- onderstammen gaf de hogere planthoogte een hogere productie dan de lagere planthoogte: meer vruchten en meer kilo’s per boom met een iets lager vruchtgewicht. Bij Mark gaf de hogere planthoogte gemiddeld wat minder vruchten en een wat hoger vruchtgewicht.

Bij M.9, B.9 en Voinesti 2 was sprake van een vergelijkbaar aantal vruchten tussen de 2 planthoogten, maar door een lager gemiddeld vruchtgewicht kwam de productie wat lager uit.

Natuurlijk is het nog te vroeg voor conclusies, maar het is wel mooi om te zien dat de ‘nieuwe’ onderstammen zich zo positief onderscheiden. Na dergelijke drachtniveaus wordt het komende jaar logischerwijs heel erg interessant.