Gezien het feit dat onderzoek en praktijkervaringen keer op keer bevestigen dat oorwormen de belangrijkste natuurlijke vijand vormen voor perenbladvlo, zal een teler alle mogelijke inspanningen moeten doen om de oorwormen populatie te stimuleren. Het uitbrengen van Predasect huisjes alleen bleek na 2 jaar geen verhoogd aantal oorwormen in de aanplant te brengen, hoewel oorwormen op een naastgelegen aanplant massaal aanwezig waren.  Predasect Huisjes kunnen mogelijk wel een toegevoegde waarde bieden door ze eerst in een aanplant met veel oorwormen ´vol´ te tanken met oorwormen en vervolgens uit te brengen in een nieuwe aanplant of een probleem aanplant.

Hieronder kunnen onze supporters en sponsoren de volledige demoresultaten downloaden.

20190329 Resultaten Predasect House en oorworm