27 september 2019: In dit artikel van Johan Sonneveld  een update over verschillende demo’s rond kersenaanplant vanuit pot.

Demo’s nieuwe aanplant kersen vanuit pot
Dit jaar (2019) zijn er op Proeftuin Randwijk weer bomen opgekweekt in potten. Deze zijn afgelopen maand in de grond geplant. Er is een rij Schneiders geplant waarbij er in een demo wordt gekeken hoe de aanslag en weggroei vanuit de potten verder gestimuleerd kan worden. Afgelopen jaar bleek dat dit nog echt een punt van aandacht is. Zodoende is verschil gemaakt in het toevoegen van potgrond/compost en een langzaam vrijkomende meststof in het plantgat. Daarnaast is het erg belangrijk dat de kluit, waar het grootste deel van de wortels zich concentreren voldoende vocht en voeding krijgt. Hiervoor is er bij elke boom een steekdruppelaar aangebracht zodat de kluit met wortels makkelijker natgehouden kan worden.

Ook is er een nieuwe rij Kordia op Gisela 3 geplant. Bij de rij wordt er gekeken naar de mogelijkheden van andere snoei/boomvormen. Doel hiervan is om een compacte boom te houden met weinig verkaling. Met een compacte boom moeten ook de werkzaamheden makkelijker uitvoerbaar zijn.
Daarnaast is de aanplant van vorig jaar met het vergelijk van direct planten in de grond en het planten van de opgekweekte bomen in pot gevolgd. Voor de resultaten hiervan lees verder

Demo 2018-2019
De demo van 2018 is uitgevoerd met Kordia op Gisela 5. Een deel van de bomen is in het voorjaar direct in de grond geplant, en ter vergelijk zijn de rest van de bomen opgekweekt in potten. Deze bomen zijn na de oogst op verschillende tijdstippen in de grond geplant. In de opkweek is nog een vergelijk gemaakt tussen opkweek in plastic en verteerbare potten. De verteerbare potten zouden het voordeel kunnen hebben dat de bomen makkelijker uit de pot/kluit groeien. Dit jaar is de aanslag en productie van deze bomen gevolgd.

Resultaten

Direct geplant in volle grond
De jonge bomen die direct in mei in de volle grond zijn geplant hebben in 2018 prima gegroeid. Dit doet zich niet vaak voor in herinplant-situaties. Door voldoende groei en omdat deze bomen in 2018 al goed geworteld waren gaven deze bomen dit jaar de beste productie van circa 2,3 kg kersen per boom. Wel dient er rekening mee gehouden te worden dat er bij de bomen die in de pot zijn opgekweekt nog in 2018 van de oude bomen is geoogst, dit kon niet bij de bomen die direct in de volle grond geplant zijn.

Aanslag/beworteling
De opgekweekte bomen hadden in 2018 meer groei dan de direct in de grond geplante bomen. Echter dit jaar gaven deze bomen minder productie en ook de bladstand was minder goed. Grote oorzaak hiervan was dat de bomen nog niet genoeg uit de kluit geworteld waren. In het voorjaar trokken de bomen veel water/voeding. Omdat de wortels van de opgekweekte bomen zich concentreren in de kluit was het lastig om deze bomen voldoende nat te houden. Om het opkweken van de bomen in pot een succes te laten zijn is dus de beworteling uit de pot/kluit erg belangrijk. Wanneer dit niet op orde is kan dit de extra groei die het eerste jaar in de potten wordt verkregen tenietdoen.

Planttijdstip opgekweekte bomen
De bomen die in pot zijn opgekweekt moeten zo snel mogelijk nadat ze pot uit zijn in de volle grond geplant worden. De vroegst geplante bomen (september) gaven een productie van circa 2 Kg per boom. De laat geplante (november) gaven een productie van circa 1,2 kg per boom, dit is zo’n 40% minder. Daarom is het verstandig de oude bomen na de oogst zo snel mogelijk rooien en vervolgens zo spoedig mogelijk de in pot opgekweekte bomen te planten.

Plastic/verteerbare pot
Uit het vergelijk van de plastic en de verteerbare potten komt een duidelijk verschil naar voren. De bomen opgekweekt in verteerbare potten hadden een veel minder goede aanslag en weggroei in 2019. Zeker bij het late planttijdstip hebben de bomen uit de verteerbare potten het lastig. Dit was ook duidelijk terug te zien in de productie. Kortom de opkweek van bomen in verteerbare potten biedt geen enkel voordeel.

resultaten demo kers