Onze partners, sponsoren en supporters lezen in dit artikel de actuele stand van zaken.

Celina en Gräfin Gepa

mei 2015 Celina en Grafin GepaCelina (QTee®) levert op de proeftuin vanaf het tweede groeijaar een stabiele goede productie. Ook dit 5de groeijaar is er weer sprake van een goede dracht. De afgelopen jaren vroeg het ras vrij veel handdunning. Om deze reden wordt er dit jaar op de Celina nadrukkelijker gekeken naar de mogelijkheden om het ras chemisch te dunnen. Hiervoor is een demo aangelegd met diverse dunningsstrategien.

Bij Grafin Gepa is de rui veelal geen probleem, maar wordt juist wat nadrukkelijker gekeken naar de mogelijkheden om de dracht nog iets verder te verbeteren. De oogst in het 4de groeijaar was overigens ook al op een hoog niveau. In 2018 werd een productie behaald van 55-60 ton.  Dit is voor een ras dat vóór de Conference geoogst wordt, natuurlijk een prima productie. Dit jaar wordt weer gekeken naar diverse strategien voor de toepassing van gibberellinen.

Overige rode rassen

Twee Amerikaanse rode rassen die via boomkwekerij Rene Nicolai op de proeftuin staan, lijken na een aarzelend begin nu eindelijk goed in productie te komen. Dit jaar zullen ook deze rassen voor de eerste keer vol in productie zijn. Tot nu toe werden de vruchten als erg grof gezien. Dit jaar zal duidelijk moeten worden, in hoeverre de duidelijk zwaardere dracht de maat voldoende kan reduceren.

mei 2019 overige rode rassen Een derde ras dat in de aanloop nadrukkelijk productie problemen kende is de rode Comice mutant ‘Regal Red’.  Dit ras begint nu ook nadrukkelijk beter in productie te komen.  Sinds dit jaar staat ook Sweet Sensation op de proeftuin.  Deze staan in het tweede groeijaar en worden opgekweekt in drie verschillende teeltsystemen. Op dit moment keken alle drie de systemen een opvallend goede dracht.

Naast bovengenoemde Sweet Sensation zijn afgelopen jaar overigens ook Beurre Alex Lucas en Doyenne du Comice in drie verschillende teeltsystemen aangeplant. Mooi om de verschillen op te volgen. Deze teeltsystemen demo wordt ook doorgezet met een blokje Rode Conference dat dit jaar is geplant. De rij Rode Conference in het tweede groeijaar vertonen met een verwachte productie van 4-5 kg/boom, een mooie dracht.

Onderstammenproef Xenia

mei 2019 Onderstammen Xenia De onderstammen- en tussenstammen demo Xenia laat ook dit jaar opnieuw een mooie productie zien. De bomen worden op dit moment lichtjes gedund en er blijft een uitstekende oogst over. Nu de ervaring met Xenia toeneemt, blijkt dat dit ras in staat is om jaarlijks een productie te leveren die 15-20% hoger ligt dan die van Conference. Vanaf het 3de groeijaar dragen de bomen al rond de 70-75 ton/ha. Vanuit maat en smaak bezien wordt dit voor Xenia als optimaal gezien.

Cepuna

mei 2019 CepunaBij Cepuna is sinds vorig jaar een uitgebreide snoeiproef opgezet. Nu deze proef voor het tweede jaar loopt, is er een mooi beeld met betrekking tot groei en zetting. Het wordt steeds meer duidelijk dat het snoei en teeltsysteem van Cepuna toch wel nadrukkelijk afwijkt van Conference. Het blokje Cepuna draagt dit jaar erg goed. Het wordt dus interessant om te kijken hoe de verschillende snoeisystemen zullen reageren bij deze zware dracht. Verder wordt er bij Cepuna gekeken naar een optimalisatie van de watergift.

Themabijeenkomst?

Al met al is er dus heel veel te zien rond het thema nieuwe perenrassen. Mochten afdelingen of groepen telers geïnteresseerd zijn om speciaal  rond dit thema een keer op bezoek te komen, dan zijn er vaak wel mogelijkheden. Neem dan contact op met CAF of Fruitconsult om dit verder af te spreken.

Artikel van: Pieter v.d. Steeg