De proef heeft 12 objecten met verschillende chemische en groene middelen en verschillende mechanische onkruidbestrijdingsmethoden, en ligt in 4 herhalingen; 2 herhalingen met een enkele druppelslang en 2 herhalingen met een dubbele druppelslang. In deze proef wordt ook het vochtgehalte van de grond intensief gemonitord door middel van verschillende systemen. Dit met als doel de vochtvoorziening te kunnen optimaliseren in relatie tot de begroeiing van de zwartstrook.

Binnen deze demo willen we o.a. nagaan of het mogelijk is om bij alternatieve wijzen van onkruidbeheer dezelfde productie en kwaliteit te behalen als bij de huidige standaard onkruidbestrijding.

Bij de oogst bleek dat bij alle behandelde objecten de productie hoger lag dan bij onbehandeld. Bij onbehandeld, waar het onkruid geheel niet werd bestreden, lag de productie op 13 kg per boom. De productie van de behandelde veldjes, waar wel op enige manier het onkruid werd bestreden, lag gemiddeld op 14,6 kg per boom.  Dit komt neer op een productie verlies van ca. 5000 kg per hectare. Dit is een aanzienlijk verschil, vooral veroorzaakt door een lager gemiddeld vruchtgewicht bij de onbehandelde veldjes met 100% onkruidbegroeiing. Ook was bij onbehandeld de hardheid  van de vruchten lager. De overige objecten kenden een grofweg gelijke productie.

Bij de muizendruk die we op de proeftuin hebben, zijn we overigens wel  bezorgd over een toenemende muizendruk bij de extra vergroening van de zwartstrook. We zullen in de komende jaren monitoren hoe dit zich verder ontwikkelt.

Wat betreft de watergift was het verrassend dat de productie bij de enkele slang iets hoger was dan bij de dubbele slang. Vooral op hele warme dagen was te zien dat er meer rendement wordt gehaald uit een enkele slang. Bij een dubbele slang heb je meer water op het oppervlak, dus meer verdamping. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in de demo de watergift hetzelfde was. Dus bij een uur druppelen enkele slang werd er bij de dubbele slang een half uur gedruppeld. Voor de dubbele slangen betekent dit dat we een nieuwe strategie gaan ontwikkelen om meer rendement uit de watergift te halen. We gaan hier werken met langere druppeltijden ineens, om er wel voor te zorgen dat het water goed op diepte komt. In de praktijk zijn de initiele ervaringen met de dubbele slang namelijk goed en wordt juist een wat hogere productie bereikt. Doel van deze demo is onder andere om een goede strategie te ontwikkelen voor de watergift. Dit is een eerste leermoment.

In relatie met onkruid is er procentueel meer bedekking van de zwartstrook met een dubbele slang. Met de draadjesmachine bleek dit onkruid juist weer wel makkelijker te beheersen, omdat het onkruid minder tussen de bomen staat.