n deze proef zal de standaard strategie op basis van Movento/Batavia vergeleken worden of aangevuld worden met nieuwe opties. Eén van deze nieuwe opties is Siltac. Siltac werd in 2017 en 2018 reeds aan een uitvoerige evaluatie onderworpen. Zowel de efficiëntie alsook de toepassingsvoorwaarden werden nader bekeken. Siltac SF bleek een middel met mogelijkheden, maar enkel voor zij die bewust omgaan met de toepassing. Siltac biedt een extra correctie mogelijkheid in de perenbladvlobestrijding voor de zomer en na de pluk. Bij gebruik in april en begin mei gaf Siltac bij Conference fytotox.

20190329 Samenvatting resultaten demos Siltac