2019 Resultaten zettingsdemo productiesHet toevoegen van producten in het plantgat bleek zeker zin te hebben, bij verse grond werd tot 50% meer productie verkregen en bij herinplant tot 25% meer. Bij de meeste producten werd een productieverhogend effect verkregen. De werking van Nov@ lijkt ondanks de bladverbranding vorig jaar, toch nog een vrij goede werking te geven, zeker als het gecombineerd is met toevoegen van Vivimus of Substrado. Bij een herinplantsituatie lijkt Root & Shoot een goede aanvulling, zeker als je rekent dat dit eventueel nog gecombineerd kan worden met het planten in ½ Vivimus en ½ Substrado, waarmee ook veel effect in deze demo is verkregen. Dan kunnen de effecten mogelijk nog gestapeld worden. Komend jaar wordt demo verder gevolgd. Dan kan een uiteindelijke conclusie worden getrokken wat over de 3 jaar heen de beste toevoeging is.

Dit jaar zijn de bessen mooi doorontwikkeld, waarbij de verse grond duidelijk sterker blijft groeien dan de herinplant objecten. In een andere demo hadden we de herinplantstruiken wél en niet ontbloemd. De verwachting was dat de ontbloemde struiken duidelijk harder zouden groeien. Dit blijkt niet het geval; er is zelfs een lichte tendens dat de ontbloemde struiken minder hard groeien.