Wanneer de Bibaumen geplant en opgekweekt werden in een dubbel guyotsysteem (met liggende leaders), waren de producties per boom wel goed, vooral bij Gala, maar vanwege de ruime benodigde plantafstand in de rij (1,6 m bij Gala of 1,8 m bij Elstar) bleef de productie in tonnen per hectare achter. Bij dit teeltsysteem zou echter een smallere rijafstand gehanteerd kunnen worden dan de 3 meter op dit perceel.

Internationaal staan de 2D multileader systemen volop in de belangstelling. Dit mede omdat deze boomvormen geschikter geacht worden voor mechanisering en robotisering  dan de traditionele spil. WUR doet op dit perceel hiernaar ook onderzoek. Komende jaren zal blijken wat de voor- en nadelen van de verschillende systemen zijn. Dit zowel op teelttechnisch vlak als ook uit het oogpunt van de mogelijkheden tot mechanisering en robotisering.

resultaten 2d