De behandelingen waren:

2019 Cepuna tabel 1

De gebruikte GA4/7 was Novagib.

De bomen bloeiden in 2018 met rond de 65 bloemklusters per boom niet overdadig, maar ook niet slecht.De oorspronkelijke zetting leek goed, maar de rui was fors.  De productie kwam uiteindelijk bij de onbehandelde bomen uit op 12,8 kg/boom en omgerekend ruim 33 ton per ha  cepuna bloeiVoor een 3e productiejaar zijn dit niet direct hoge productiecijfers.  Geen van de behandelingen met GA4/7 of GA3 gaf echter de beoogde zettingsbevordering. Bij de toepassing van GA4/7 na volle bloei was zelfs een negatief effect op de zetting en productie zichtbaar: minder vruchten en minder kilo’s. Mogelijk is dit te verklaren doordat de gibberellinen de toch al forse groei als het ware nog een extra ‘zetje’ hebben gegeven, waardoor de rui nog extra werd gestimuleerd. Dat de gibberellinen in deze proef geen zettingsbevordering gaven, kan niet te wijten zijn aan onvoldoende temperatuur bij het spuiten. Op alle spuitdagen was het namelijk 20oC of meer. Ook de toepassing van 1 kg/ha Regalis Plus kort voor volle bloei had geen effect. Mogelijk was deze bespuiting te vroeg gepland en had deze beter na volle bloei kunnen plaatsvinden. Echter, in een oriënterende demo in 2017 had een latere toepassing van 1 kg/ha Regalis Plus (op 11 mei 2017 gespoten, 4 weken na volle bloei, bij ca. 11 mm vruchtdiameter) geen ruibeperkende werking gehad, maar wel een negatief effect op de bloemknopvorming (30% minder). Mede daarom was in de proef de Regalis Plus in 2018 vroeger ingezet.

Het verkrijgen van een rustiger groeiniveau is van groot belang voor een goede zetting. Mogelijk dat bij een rustiger groei behandelingen met gibberelinen en/of Regalis Plus wel een rol kunnen spelen in de zettingsbevordering. Dat kan uit deze demo niet geconcludeerd worden. Wel lijken behandelingen met GA4/7 na volle bloei voor de zetting bij Cepuna ongunstig.

Het effect van de behandelingen op de return bloom zal in april 2019 vastgelegd worden.