Recent hebben we op de proeftuin een profielspade aangeschaft. Met deze spade kun je heel snel de bovenste 40 cm uit de bodem halen. Mocht je dieper willen steken dan kun je de 40cm eronder opnieuw bemonsteren. De spade klop je  de grond in met een soort palenrammer. Door het aantal tikken te tellen krijg je al een idee van de indringingsweerstand. Van de profielspade kun je de klep openen en krijg je een goed beeld van de bodem. Je kunt de volgende punten goed beoordelen:

  1. Beworteling
  2. Storende lagen
  3. Bodem geur
  4. Verteringsgraad
  5. Bodemleven visueel
  6. Diepte van grondwater
  7. Aanwezigheid van roestplekken

 

Afgelopen week is in de proef met de verschillende organisch meststoffen bij de verschillende objecten met deze profielspade gewerkt. Er waren duidelijke verschillen zichtbaar.  Waar de afgelopen jaren alleen met kunstmest is gewerkt, zag de bodem er veel dichter uit en minder kruimelig. Hier waren ook ruim 42 tikken nodig om de profielspade de grond in te krijgen. Op het object waar al 4 jaar lang met champost wordt gewerkt, waren er maar 23 tikken nodig om de spade volledig de grond in te krijgen.

Structureel werken met organische mest verandert de bodem. Het cec-complex wordt groter en ook het stikstof leverend vermogen gaat toenemen. Dit vraagt ook wel weer meer input om de bodem te onderhouden. Richting de toekomst zal dit steeds meer een aandachtspunt worden onder het motto van “voedt de bodem, en de bodem voedt de plant”.

Op de proeftuin in Randwijk wordt woensdag 2 november een dag georganiseerd rond het thema Bodem. De bodem zal met afname aan gewasbeschermingsmiddelen en een beperkte aanvoer van nutriënten een belangrijke rol gaan spelen in de komende jaren.

.