2019 Resultaten zettingsdemoBij de oogst kwam naar voren dat vooral Novagib en Promalin de zetting hebben bevorderd, met name wanneer gespoten 9 of 16 dagen na volle bloei (bij 7 mm of 10 mm). Dat de zetting nog bevorderd kan worden bij 10 mm was niet een onverwacht resultaat, omdat ook in 2018 bespuitingen bij 9 en 12 mm nog zettingsbevordering gaven. Wel opmerkelijk was het, dat dit jaar de zettingsbevordering werd verkregen ondanks het feit dat op de dag van spuiten de 18oC net niet werd gehaald. In voorgaande jaren werd meestal geen resultaat behaald, indien gespoten werd op dagen dat het geen 18oC werd.

Regulex gaf dit jaar minder resultaat dan Novagib en Promalin. Dit in tegenstelling tot in 2018. De reden hiervoor is niet duidelijk.

De bespuiting net na volle bloei gaf alleen bij Novagib zettingsbevordering. Positief daarbij was dat ondanks meer peren het vruchtgewicht zeker niet afnam. Promalin op deze dag gespoten gaf geen zettingsbevordering maar wel een hoger gemiddeld vruchtgewicht.

De bespuiting bij 7 mm gaf bij Novagib en Promalin ongeveer dezelfde mate van zettingsbevordering. Bij Promalin werd ondanks het hogere aantal peren nog hetzelfde gemiddelde vruchtgewicht behaald als bij onbehanded. Ook dit duidt weer op de maatstimulans van de giberelline.

De late toepassing van GA4/7 gaf een afname van het gemiddeld vruchtgewicht. Deze tendens was er ook in 2018. Voor een deel is dit te verklaren door hogere vruchtaantallen, maar waarschijnlijk ook doordat meer kleine vruchten doorgroeiden. Overigens was zelfs bij de hoogste vruchtaantallen, zonder dunning) het gemiddelde vruchtgewicht nog steeds op 190 gram. Dit komt neer op grofweg 60% boven de 65mm.